Izveštaj
Izveštaj za 2022. godinu
Programi Fondacije namenjeni prevenciji i sanaciji posledica zloupotrebe PAS su sledeći: •    predavanje prevencije narkomanije pod nazivom „Droga? – Ja biram realnost“ za        učenike osnovnih i srednjih škola iz Subotice •    klub Anonimnih Alkoholičara •    grupa podrške za članove porodica u kojima postoji zavisnik od PAS •    individualne konsultacije, savetovanje, koordinacija  •    tribine „Uticaj narkomanije na moj život“
Izveštaj za 2021. godinu
Bavimo se individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, psihoterapijom kao i koordinacijom lečenja zavisnika od PAS. Tokom 2021. godine, Fondaciji se za pomoć obratilo 35 osoba, sa kojima su se susreti odvijali u više navrata po dogovoru, online i uživo kada je to bilo zbog epidemiološke situacije izvodivo. Ukupno je ostvareno 389 sati individualnih konsultacija, psihoterapija i savetovanja.
Izveštaj za 2020. godinu
Umesto izložbe „Metamorphozis – droga“, a za potrebe projekta podržanog od strane The Global Fund For Children, osmislili smo interaktivno predavanje prevencije narkomanije pod nazivom „Droga? – Ja biram realnost“ koje nismo nastavili da realizujemo tokom 2020. godine zbog epidemije Covid-19 infekcije kao i zbog toga što su škole radile u drugačijem režimu tokom cele 2020. godine.
Izveštaj za 2019. godinu
Bavimo se individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, psihoterapijom kao i koordinacijom lečenja zavisnika od PAS. Tokom 2019. godine, Fondaciji se za pomoć obratilo 40 osoba, sa kojima su se susreti odvijali u više navrata po dogovoru. Ukupno je ostvareno 390 sati individualnih konsultacija, psihoterapija i savetovanja.
Izveštaj za 2018. godinu
Istraživanje Izazovi-droga! sprovedeno je četvrti put tokom 2018/19. školske godine. Prema poslednjim rezultatima, korišćenje legalnih i ilegalnih droga se među učenicima osnovnih i srednjih škola po većini kriterijuma smanjilo naspram predhodnih godina.
Izveštaj za 2017.godinu
Projektom „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ smo uveli programe namenjene mladim parovima, budućim roditeljima i onima koji su to već postali. U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice.
Izveštaj za 2016. godinu
Exspecto 10 godina sa Vama – prošlost, sadašnjost, budućnost       Fondacija mentalne higijene „Exspecto” je u novembru,  2006. godine krenula sa radom i sa svojim prvim projektom namenjenom prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, izložbom „Metamorphosis-droga”, koja je i dalje deo naše preventivne ponude.
Izveštaj za 2015. godinu
Bitno je pronaći zajedničke a i individualne načine borbe u cilju očuvanja mentalnog zdravlja. To je zajednički zadatak - od državnog nivoa do nivoa lokalnih samouprava, preko institucija, nevladinog sektora, škola, sve do porodice i pojedinca. Cilj je da mladi svesno i odgovorno reaguju na ovaj životni izazov, da budu svesni svoje uloge u kreiranju vlastitog života i svog mentalnog zdravlja.
Izveštaj za 2014. godinu
 Prevazišli smo probleme prepoznavanja opasnosti koje nam stižu sa drogama i svesni smo porasta posredne i neposredne prisutnosti narkotika u našem okruženju. Najširi slojevi društva su obuhvaćeni problematikom opasnosti droga i izgradnjom individualnih strategija za otpor prema njima. Bitno je pronaći zajedničke a i individualne načine borbe sa ciljem očuvanja mentalnog zdravlja.
Izveštaj za 2013. godinu
Programi prevencije narkomanije Izložba „Metamorfozis - Droga“ Izložbu „Metamorphozis – droga“ svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vodi 11 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).
Izveštaj za 2012. godinu
1. Programi prevencije narkomanije Hungary–Serbia IPA Cross–border Co- operation Programme IPAHUSRB1002/222/022 Droge ne poznaju granicu
Izveštaj za 2011. godinu
Programi prevencije narkomanije Izložba „Metamorfozis - Droga“ Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vodi 14 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).
Izveštaj za 2010. godinu
1. Programi prevencije narkomanije Izložba „Metamorfozis - Droga“ Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vodi 11 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).
Izveštaj za 2009. godinu
Teško je suočiti se sa činjenicom da su droge – neposredno ili posredno – sve prisutnije u našem životu. Teško je naći način kako da pristupimo ovoj temi, kako i na koji način reagovati i formirati stav o narkoticima i narkomaniji. Kako, na koji način da povećamo mentalno zdravlje našeg okruženja.
Izveštaj za 2008. godinu
Izložba „Metamorfozis - Droga“ Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vode 15 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi). U 2008. godini, imali smo ukupno 293 grupa, 237 učeničkih i 14 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – patronažne sestre, vaspitači, profesori). Izložbu je posetilo blizu 3520 posetilaca.
Izveštaj za 2007. godinu
Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006 .godine. Od tada permanentno primamo i vodimo kroz izložbu grupe mladih i odraslih. Grupe su male, maksimalno 15 posetilaca. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vodi 15 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi). U 2007. godini smo imali ukupno 320 grupa, 300 učeničkih i 20 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – socijalni radnici, vaspitači, profesori, veroučitelji). Izložbu je posetilo blizu 3900 posetilaca, od tog broja anketom je bilo obuhvaćeno 1816 učenika.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.