Izveštaj za 2012. godinu

22.07.2021.

  1. Programi prevencije narkomanije
      Hungary–Serbia IPA Cross–border Co- operation Programme IPAHUSRB1002/222/022
                                                    Droge ne poznaju granicu
U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, u koji su uključeni Fondacija mentalne higijene „Exspecto“ iz Subotice i Centar za socijalni rad „Homokhat“, pod nazivom „Droga ne poznaje granice”, ostvario se niz susreta, konferencija i programa. Upoznali smo globalnu spremnost dveju država (strategije, zakone, sprečavanje krijumčarenja itd.), upoznali svakodnevnu praksu pograničnih regija sa obe strane (okolinu Subotice i mikroregiju Homokhat), i razmenili iskustva - kako preventivne, tako i interventne mehanizme - u pomenutim zajednicama.
Za vreme projektnog perioda od godinu dana bilo nam je veoma bitno da se upoznaju razne organizacije koje se bave prevencijom i lečenjem narkomanije. Cilj je bio da se formiraju poznanstva, veze, koje će opstati i uspesno funkcionisati i u buduće. Sa ovim ciljem, u više navrata su omogućeni susreti između institucija i raznih organizacija sa jedne i druge strane granice. Iz Srbije su se uključile sledeće institucije i organizacije: Udruženje za pozitivnu komunikaciju "Klub 21”, Humanitarno-terapijska zajednica za pomoć ovisnicima „Hosana“, Centar za socijalni rad u Subotici, Zdravstveni centar u Subotici, Domovi zdravlja u Subotici, Gradski odbor za prevenciju narkomanije, Poljoprivredno-tehnički srednjoškolski centar ”Besedeš Jožef” iz Kanjiže. Partneri iz Mađarske: Fondacija „Kiut”, Omladinski centar za suzbijanje narkomanije „Dr. Farkašinski Terezia“, i tri škole iz mikroregije Homokhat: Srednja škola „Bede Albert”, Srednja škola „Pustamergeš”, Opšti kulturni centar „Mora Ferenc”.
Iskustvo i praksa dve pogranične regije po pitanju prevencije i lečenja narkomanije se razlikuju, ali se i dopunjuju i otvaraju mogućnost međusobne edukacije. Subotica prednjači u ponudi i organizaciji preventivnih aktivnosti, ali zaostaje od segedinske prakse u sekundarnoj prevenciji, u Subotici ne postoje terenski rad i mreža volontera. Razvijanje ove oblasti mogao bi biti rezultat nastavka saradnje i zajedničkog projekta.
Postoji saglasnost stručnjaka sa obe strane granice da se o alkoholizmu i narkomaniji ne može odvojeno govoriti. Problem politoksikomanije u pograničnoj regiji otvara nova pitanja i za lečenje su potrebne nove strategije.
Istraživanja u krugu srednjoškolaca nam kazuju da su tendencije pušenja, konzumiranja alkohola i isprobavanja ilegalnih droga veoma slične u ove dve pogranične regije, ne razlikuju se mnogo od Espad-ovih rezultata na nivou uzorka iz cele države. U slučaju pušenja i isprobavanja ilegalnih droga nešto su veći procenti na uzorku iz Mađarske, a u slučaju konzumiranja alkohola veći su procenti na uzorku iz Srbije. Najprimetnije su razlike u slučaju pušenja. Otkad su u Srbiji donešeni novi zakoni o zabrani pušenja, primetno je opao broj mladih koji su naklonjeni duvanu.  Dok se 2007. godine u istraživanjima „Exspecta” 41%  subotičkih srednjoškolaca izjasnilo da puši bar povremeno, u istim istraživanjima 2011. godine ta cifra iznosi 32 %. Najnovija uporedna istraživanja sprovedena u dvema pograničnim regijama ukazuju na razlike u navikama pušenja: 46,3% srednjoškolaca iz pogranične regije Homokhat puši povremeno, dok je taj procenat kod njihovih vršnjaka iz Kanjiže (Srbija) 35,9.  Alkohol se konzumira u veoma sličnim razmerama sa obe strane granice. U obe regije procenat onih koji bar povremeno piju alkohol je iznad 70. Što se tiče ilegalnih droga, a tu se pre svega radi o kanabisu, u populaciji 15-16 godišnjaka značajno se razlikuje procenat onih koji su već probali neku drogu (u Mađarskoj je taj procenat 19.1, u Srbiji 8.8), ali u populaciji od 17-18 godina ta razlika iznosi svega oko 2% : u mikroregiji Homokhat (Mađarska) 24.6%, dok je u Kanjiži 22% srednjoškolaca ovog uzrasta probalo neku ilegalnu drogu.
U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, svi susreti, razmene iskustava, edukacije, bile su organizovane sa ciljem održive saradnje i daljeg razvoja. Na kraju projekta iscrtavaju se dalji putevi i mogućnosti dugoročne saradnje. U Subotici je ponuđena nova mogućnost lečenja u okviru programa Anonimnih Alkoholičara i Anonimnih Narkomana. U mikroregiji Homokhat, srednjoškolcima se pruža mogućnost posete interaktivnoj multimedijalnoj izložbi u Subotici pod nazivom „Metamorfozis” u Fondaciji mentalne higijene „Exspecto” što daje novi kvalitet preventivnim aktivnostima. Formulisane su potrebe za zajedničkom edukacijom volontera, koje se mogu ostvariti u nekim budućim projektima kroz zajedničko konkurisanje za sredstva. Rezultati naših istraživanja govore o tome, da su mladi u manjim naseljima isto tako izloženi opasnostima droge kao i njihovi vršnjaci u većim gradovima. Problemi i izazovi su slični, a saradnja koja ima za cilj pronalaženje najboljih rešenja, uspostavljena je.
Izložba „Metamorfosis  - Droga“
 Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi.  Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe  vodi 14 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).
U 2012. godini, imali smo ukupno 248 grupu, 240 učeničkih i 8 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi, medicinski radnici). Izložbu je posetilo preko 3224 posetilaca.
Grupe su, osim stalno zaposlenih, vodili i naši spoljni saradnici.
           Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga         
 Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga obeležili smo 26. juna 2012. godine od 10 do 13 časova na Trgu Slobode, ispred službenog ulaza Gradske kuće.
U okviru manifestacije delili smo informativne i promotivne materijale.  Zainteresovani prolaznici su, u cilju promovisanja zdravog života, mogli da se uključe u zabavne i sportske aktivnosti (stoni tenis, pikado itd).
Ovom prilikom smo prolaznicima delili poruke o zdravom životu koje su srednjoškolci napisali na razglednice. U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija pustili smo u vazduh 100 balona sa porukama srednjoškolaca o zdravom životu. Tokom manifestacije je nastupao  bend Sambansa a moglo se saslušati i svedočenje bivših zavisnika.
Svi zainteresovani, a posebno pušači, su mogli u Centralnoj apoteci izmeriti nivo ugljen monoksida u izduvanom vazduhu uz pomoć MICRO CO aparata.
Učesnici manifestacije su bili: Fondacija mentalne higijene „Exspecto”, Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Zavod za javno zdravlje, Zajednica Hosana, Dom Zdravlja - Patronažna služba , Klub „Mesečina”, Savetovalište za mlade,  Apoteka, Subotica, Caritas
Grupa podrške
           Cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodica narkomana. U 24 susreta u trajanju od dva sata uključilo se 10 članova porodica.    
Filmski klub
           Organizovali smo ukupno 10 filmskih klubova.Prikazivanje filmova „Virtuelna stvarnost“, „Trainspotting“ i „Košarkaški dnevnik“ je bilo organizovano za učenike osnovnih škola (VIII razredi)  kao i prikazivanje filma  "Rekvijem za snove" (srednjoškolci).
Vršnjačka edukacija „Izazovi – droga, odoleti ili ne?“
Realizovali smo jednu trodnevnu edukaciju (12 sati) za učenike srednje škole Ivan Sarić, Politehnička, Hemijsko-tehnološka i Medicinske.     

  1. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

            Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije,  mentalnog zdravlja ili psihoterapije ( Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Savetovalište za mlade, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade pri ministarstvu za turizam, sport i omladinu, Caritas, Crveni krst, Klub 21, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, zajednica „Hosana“, Incest Trauma Centar, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Psihotim, Psihopolis institut, Klinički centar Vojvodine, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd). U više susreta koordinirali smo rad civilnih organizacija iz delokruga narkomanije.

  1.  Edukacije  za stručnjake  iz raznih oblasti         

„Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike
Tokom godine je bila realizovana jedna trodnevna edukacija (24 radna sata)  za prosvetne radnike osnovnih i srednjih škola - za ukupno 20 stručnjaka.
Program je akreditovan od 2008/2009. školske godine od strane Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
„Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“
U okviru međunarodnog projekta „Nedelja rađanja“ pod nazivom „Novi izazovi- trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ organizovali smo šest edukacija i programa za buduće i mlade roditelje.
Program nedelje je bio sledeći: Kompetentan plod, predavač: Andrea Andrek, pre- i perinatalni psiholog, Haptonomija, predavač: Andrea Andrek, pre- i perinatalni psiholog , O jaslicama pro i kontra, predavač: Livia Joo Horti, psiholog, Nošenje beba u marami, predavač: Ana Gobor Senaši, projekcija filma: Porođaj za učenike Srednje medicinske škole.
Individualni savetodavni rad i konsultacije
Bavimo se i  individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, kao i koordinacijom lečenja narkomana. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 69 osoba, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 335 sati individualnih konsultacija i savetovanja.
                          Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike
Na psihorelaksacioni trening od 12 susreta mogli su se uključiti svi zainteresovani, koji su imali motivaciju da nauče ovaj efikasan način psihorelaksacije. Grupa je radila sa 13 učesnika.

  1. Stručno usavršavanje

Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Ove godine učestvovali smo na međunarodnoj konferenciji u okviru IPA projekta u Mađarskoj i na II. Kongresu psihoterapeuta Srbije, koja je bila održana u Beogradu.

  1. Istraživanje

            Tokom 2010/2011. školske godine ponovili smo istraživanje „Izazovi –droga, odoleti ili ne?”. Od predhodnog istraživanja prošlo je četri godine i želeli smo da vidimo - nakon čertvorogodišnjeg rada na prevenciji i osvešćenju mladih subotičana o opasnostima droge - imamo li uspeha? Bitno nam je da evaluiramo rad i longitudinalno. Hipoteza je da raznovrsni programi Exspecta prema mladima, roditeljima, stručnjacima  i osmišljeno povezivanje raznih drugih preventivnih programa  društvenih i civilnih organizacija daju iskazivane rezultate.
 Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 1644 učenika od 14 do 19 godina. Dobrovoljno i anonimno anketiranje mladih trajalo je tokom čitave školske godine. Rezultate istraživanja možete videti u prilogu ovog izveštaja.
Brojčani podaci rada za 2012. god.
Grupe u izložbi:                                   248
Posetioci izložbe:                                3224   
Grupa podrške:                                    24 susreta (sa cca 10 učesnika)
Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:   69  osoba ( 335 sati)
Filmski klub :                                      10 (sa cca 150 učesnika)
Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga
             Uključeno cca 800 učesnika raznih programa   
Autogeni trening:                                 12 susreta, 13 učesnika
Vršnjačka edukacija:                              3 dana, 15 učesnika
Edukacije :
               „Metamorphosis – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike
                 1 x 24 radnih sati
                 20 učesnika
Nedelja rađanja: 6 predavanja, 150 učesnika
Istraživanje „Izazovi –droga, odoleti ili ne?” :       1644 ispitanih
Hungary–Serbia IPA Cross–border Co- operation Programme – Droge ne poznaju granicu ukupno uključeno više od 1000 neposrednih učesnika u različite programe.
Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 7000 osoba
            
          Projektna direktorka                                             Predsednik Upravnog odbora
                    Joó-Horti Lívia                                                                   Bálint Ágota

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.