Izveštaj za 2014. godinu

22.07.2021.

UVOD
   Prevazišli smo probleme prepoznavanja opasnosti koje nam stižu sa drogama i svesni smo porasta posredne i neposredne prisutnosti narkotika u našem okruženju. Najširi slojevi društva su obuhvaćeni problematikom opasnosti droga i izgradnjom individualnih strategija za otpor prema njima. Bitno je pronaći zajedničke a i individualne načine borbe sa ciljem očuvanja mentalnog zdravlja. To je zajednički zadatak - od državnog nivoa do nivoa lokalnih samouprava, preko institucija, nevladinog sektora, škola, sve do porodice i pojedinca. Cilj je da mladi svesno i odgovorno reaguju na ovaj životni izazov, da budu svesni svoje uloge u kreiranju vlastitog života i svog mentalnog zdravlja.  Kako je Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine istekla, a drugi, novoosmišljeni nastavak Strategije se još ne nazire, ponovo smo ostali na tome da samostalno nastavimo put sa ciljem prevencije narkomanije, uzevši u obzir i  najnovije izazove koji nas okružuju.
U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata  primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i mladim roditeljima.
Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja.  Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.
 U cilju jačanja mentalnog zdravlja planirani su programi i sadržaji projekta „Novi izazovi: trudnoća, porođaj, roditeljstvo“. Preko tih sadržaja i programa osnažujemo buduće roditelje i roditelje sa decom do tri godine, da pripremljeno i sa samopouzdanjem stiču nova iskustva trudnoće, porođaja i roditeljstva.
Dugoročni cilj je pripremanje naše omladine za nove izazove, stvaranje zdravih stavova o životu i rad na podsticanju njihovog samopouzdanja. Programi kao što su Nedelja rađanja, Nedelja nošenja i Patuljački kutak su nosioci ranih preventivnih aktivnosti.
Narativni izveštaj o realizaciji programa u 2014. godini
1.      Programi prevencije narkomanije
Izložba „Metamorfozis  - Droga“
 Izložbu „Metamorphozis – droga“ svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata, a grupa se sastoji od 15 učesnika. Grupe  vodi 15 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).
U 2014. godini, imali smo ukupno 191 grupu, 183 učeničkih i 8 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi, medicinski radnici). Izložbu je posetilo preko 2500 posetilaca.
Iz Grada Subotica izložbu je posetilo 20 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici  2. ili 3. razreda iz 7 srednjih škola.
Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga      
Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga obeležili smo 26. juna 2014. godine od 10 do 13 časova na Trgu Slobode, ispred službenog ulaza Gradske kuće.
U okviru manifestacije delili smo informativne i promotivne materijale. U cilju promovisanja zdravog života,zainteresovani prolaznici su mogli da se uključe u zabavne, umetničke i sportske aktivnosti.
Učesnici manifestacije su bili: Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Fondacija mentalne higijene „Exspecto”,  Zavod za javno zdravlje, Zajednica Hosana, Klub „Mesečina”,  Apoteka Subotica.
Grupa podrške
           Cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice zavisnika od PAS. U 20 susreta u trajanju od dva sata se uključilo 12 članova iz 8porodica.
Edukacija za volontere
Realizovali smo dve četvorodnevne edukacijeo narkomaniji za mlade diplomirane stručnjake ili apsolvente društvenenih nauka na srpskom i na mađarskom jeziku. Edukaciju nam je omogućio The Global Fund for Children,sa ciljem da nakon završetka kursa i uspešnog polaganja ispita proširimo krug stručnjaka, koji su pripremljeni i spremni da nam pomognu kao volonteri u vođenju izložbe „Metamorphosis – Droga“. Njih 15 je dobilo sertifikat nakon završetka edukacije.
            Anonimni Alkoholičari (AA)
            Grupa Anonimnih Alkoholičara (AA)je počela sa radom u aprilu 2013. godine.Tokom 2014. godine nedeljno jednom, ukupno 50 puta, su održali svoje sastanke, pomogli jedni drugima i primali nove članove. Sastancima mogu da se priključe svi zainteresovani koji imaju problem sa alkoholom i koji žele da prestanu sa pijenjem. Proslavili su i svoj prvi rođendan uz prisustvo grupa Anonimnih Alkoholičara iz Novog Sada i Beograda.

  1. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

            Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije,  mentalnog zdravlja ili psihoterapije ( Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Caritas, Crveni krst, Klub 21, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, zajednica „Hosana“, Incest Trauma Centar, Centar za promociju zdravlja žena, La Leche Liga Srbije, Dule Srbije, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd.).

  1. Edukacije  za stručnjake  iz raznih oblasti preko akreditovanih programa Fondacije mentalne higijene „Exspecto“

„Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike
Tokom godine smo  realizovali jednu trodnevnu edukaciju(24 radna sata)  za prosvetne radnike srednje i osnovne  škole - za ukupno 20 stručnjaka.
Program je akreditovan od 2008/2009. školskegodine od strane Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
„Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta
Realizovali smo jednu trodnevnu edukaciju (24 radna sata) za vaspitače tokom jeseni – za ukupno 20 stručnjaka.
 Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 2009/2010. školske godine.

  1.  Rana prevencija mentalnog zdravlja - „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“

Projektom „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ smo uveli programe namenjene mladim parovima, budućim roditeljima i onima koji su to već postali.U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata  primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i roditeljima male dece.
Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da  iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja.  Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.
Nedelja rađanja
U okviru međunarodnog projekta „Nedelja rađanja” organizovali smo deset predavanja i dve radionice za trudnice i roditelje.
Program nedelje je bio sledeći:
·         Promocija novog sajta namenjenog roditeljima babamama.rs, izlagač: Margareta Tomo, novinarka
·         Komunikacija između majke i ploda, predavač: Beatriks Karner, perinatalna savetnica
·         Kako da ti kažem? interaktivna radionica, edukator: Jula Novak, pedagoškinja
·         O endometriozi, predavač: Nora Arvai, psiholog
·         Pripremanje za porođaj, edukatori: Andrea Mejkuti, humani kineziolog, dula, Emeše Vataščin Balaž, fizioterapeut, dula
·         Aromaterapija za vreme trudnoće i posle porođaja, predavač: Judit Komaromi Pap, aromaterapeut
·         Platnene pelene, očuvajmo prirodu i svoj novčanik, predavači: Engi Georgina i Kornel Kis
·         Imaš bebu? Nosi je pravilno, predavač: Ana Gobor Senaši, savetnica za nošenje
·         Dula, profesionalna pratnja na porođaju, predavač: Mirjana Gnjatić, dula
·         VBAC sa primerima dobre prakse!, predavač: Andrea Mejkuti, humani kineziolog, dula
·         Čari vanbolničkog porodilišta, predavač: Dr. Peter Červenak, ginekolog-akušer
·         Četvrti trimestar magije vašeg tela, predavač: Dragana Vasić, savetnica za doljenje
U programe „Nedelja rađanja” uključilo se oko 100 zainteresovanih budućih roditelja.
Nedelja nošenja
        U okviru Međunarodne nedeljenošenja, u oktobru, organizovali smo predavanje, radionicu i akciju za promovisanje nošenja beba u marami.
Program nedelje nošenja: 
·         Afektivna vezanost i vaspitanje deteta, radionica
·         Bebi u marami je dobro - akcija u centru grada, gde smo uz šetnju na Korzou zajedno sa roditeljima promovisali nošenje beba u marami. Uključilo se oko 30 porodica.
Patuljački kutak
Svakog meseca se oglašavamo novim programima i radionicama za roditelje i njihove bebe. Svi programi su osmišljeni tako da roditelji budu zajedno sa svojim bebama kako bi došli do zajedničkog doživljaja preko interaktivnih radionica, ili do novih znanja preko razgovora i predavanja stručnjaka iz raznih oblasti.
Teme koje smo tokom godineobradili:
·         Kako pomoći detetu da uspostavi kontrolu mokrenja? animator: Livia Joo Horti, psiholog
·         Put prema svetu, animator: Marta Pavlović, reedukator
·         Govor kao sredstvo za  komunikaciju, Zita Dudaš, logoped
·         Razvoj ploda, Emeše Vataščin Balaž, fizioterapeut, dula
·         Majka je počela da radi, Jutka Baliž, pedagog
·         Osećaj gubitka i tuga kod dece, Livia Joo Horti, psiholog
·         Radost dečijeg iščekivanja, stižu nam praznici, Tinde Ricz Denč, konsultant mentalne higijene
·         Korpa sa blagom – radionica za podsticanje intelektualnog razvoja dece, Violeta Vrcelj Odri, pedagog
Jednom mesečno, animatoriinteraktivnihigraonica su stručnjaci grupe „Kerekitő“.
Do kraja 2014. godine imali smo ukupno 18 susreta u koje se uključilo više od 240 porodica.
Pre –i perinatalna psihologija za stručnjake - edukacija
Edukaciju iz pre i perinatalne psihologije organizovali smo uz pomoć Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u Vanbolničkom porodilištu u Bačkoj Topoli. Edukaciju su izveli stručnjaci iz Pre i perinatalnog lekarskog i psihološkog društva Mađarske, Dr Šandor Balint, ginekolog-akušer, Dr KataVarga, psiholog, Dr Andrea Andrek, psiholog, Katalin Kondor, babica.
U trodnevnu edukaciju uključili su se svi radnici porođajnog odeljenja, kao i lekari i sestre dečjeg odeljenja Doma zdravlja iz Bačke Topole.

  1. Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad

Bavimo se iindividualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, kao i koordinacijom lečenja zavisnika od PAS. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 112 osoba, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 554 sati individualnih konsultacija i savetovanja.
Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike
Na psihoterapijski trening od deset susreta mogli su se uključiti svi zainteresovani, koji su imali motivaciju da nauče ovaj efikasan način psihorelaksacije. Grupa je radila sa 15 učesnika.
Iskustvena psihodramska grupa
Tokom godine organizovali smo iskustvenu psihodramsku grupu samospoznaje. Susreti su trajali 2,5 sata, a grupa se sastala 17 puta.

  1. Stručno usavršavanje

          Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Ove godine učestvovali smo na  IV Kongresu psihoterapeuta Srbije, koji je bio održan u Beogradu, i na međunarodnoj konferenciji Dečje psihodrame u organizaciji Udruženja integrativne dečje psihoterapije, koja je bila održana u Subotici.
Brojčani podaci rada za 2014. god.
Grupe u izložbi:                                   191
Posetioci izložbe:                                2500
Grupa podrške:                                   20 susreta       
Edukacija za volontere:     2x4 dana (15 učesnika)
Anonimni Alkoholičari:                    50 susreta
Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:    112 osoba ( 554sati)
Autogeni trening: 10 susreta, 15 učesnika
Iskustvena psihodramska grupa:         17 susreta
Akreditovane edukacije Fondacije mentalne higijene „Exspecto”: 2
·         Ukupan broj održanih edukacija:  2
·         Ukupan broj sati edukacije:          48
·         Ukupan broj edukovanih stručnjaka iz prosvete:  40
Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo
·         Nedelja rađanja                          10 predavanja, 2 radionice, 100 učesnika
·         Nedelja nošenja                          2 pograma, 30 uključenih porodica
·         Patuljački kutak                          18 susreta, 240 uključenih porodica
·         Pre i perinatalna psihologija za stručnjake 
                                   broj sati edukacije: 48
                                    ukupan broj edukovanih srtručnjaka iz medicine:  30
 
Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 4000 osoba

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.