Izveštaj za 2017.godinu

23.11.2022.

UVOD

      Fondacija mentalne higijene „Exspecto” je u novembru, 2006. godine krenula sa radom i sa svojim prvim projektom namenjenom prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci,izložbom „Metamorphosis-droga”, koji je i dalje deo naše preventivne ponude. U proteklih jedanaest godina samo u ovaj projekat je bilo uključeno više od 30.000 đaka i roditelja sa teritorije Subotice i šire, kao i stručnjaka iz prosvete, socijalne i zdravstvene zaštite kao i civilnog sektora.

Programi Fondacije namenjeni prevenciji i sanaciji posledica zloupotrebe PAS:

 •  izložba Metamorphosis- droga
 •  klub Anonimnih Alkoholičara
 •  grupa podrške za članove porodica u kojima postoji zavisnik od PAS
 •  individualne konsultacije, savetovanje, koordinacija
 •  filmski klub
 • tribine „Uticaj narkomanije na moj život“
 • vršnjačke edukacije „Izazovi-droga, odoleti ili ne?"
 • akreditovane edukacije za prosvetne radnike:  „Metamorphosis- droga“,  "Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta
 • Programi rane prevencije „Novi izazovi- trudnoća, porođaj, roditeljstvo“
 • Edukacija: pre i perinatalna psihologija za stručnjake
 • Nedelja rađanja
 •  Nedelja nošenja
 •  Međunarodna nedelja dojenja
 • Patuljački kutak 

Programi prevencije zlostavljanja dece

• Edukacija za prosvetne radnike: „Prevencija zlostavljanja dece i prevencija vršnjačke agresije“

•  Edukacija za volontere u istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji

•  Javni čas sa Incest Trauma Centrom

•  Instalacija pod nazivom „Ja koju/kojeg niko ne poznaje“ 

•  Izložba: „Da ne bude tabu – prevencija seksualnog zlostavljanja dece i žena“

Individualni savetodavni psihoterapijski rad

Istraživanje

• Izazovi-droga, odoleti ili ne – longitudinalno istraživanje 2007, 2011, 2015. godine

Istraživanje Izazovi-droga! sprovedeno je treći put tokom 20014/15. školske godine. Prema poslednjim rezultatima, korišćenje legalnih i ilegalnih droga se među učenicima osnovnih i srednjih škola po većini kriterijuma smanjilo naspram predhodnih godina. U Subotici u 2006/07. školskoj godini 28%, u 2010/11. školskoj godini 26%, u 2014/15. školskoj godini 20% učenika srednjih škola je probalo ili konzumira neku vrstu opojnih droga. U osmim razredima, u 2006/07. školskoj godini 6%, u 2010/11. školskoj godini 3%, u 2014/15. školskoj godini 5% mladih imalo je iskustvo sa drogama. Po najnovijem istraživanju  korišćenje alkohola među osmacima je 18%, (2007 - 34%, 2011 - 22%) dok je kod srednjoškolaca 71% (2007 - 75%, 2011 - 77%)  - nedeljno bar jednom piju alkoholno piće. Pušenje je prisutno među učenicima osmog razreda u 4% (2007 - 17%, 2011 - 6%), dok 35 %  srednjoškolaca puši makar i povremeno (2007 - 41%, 2011 - 32%).

Najveći međunarodni projekti

•  „Droge ne poznaju granice“ – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, 2012 godine

• partnerska podrška i saradnja sa fondacijom The Global Fund for Children, USA

Za ovih jedanaest godina uspeli smo uključiti u naše programe neposredno preko 53.000 naših sugrađana.

 

Narativni izveštaj o realizaciji programa u 2017. godini

1.  Programi prevencije narkomanije

Izložba „Metamorfozis  - Droga“

 Izložbu „Metamorphozis – droga“ svečano smo otvorili 8. novembra 2006. godine. Od tada permanentno vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata, a grupa se sastoji od 15 učesnika.

U 2017. godini, imali smo ukupno 140 grupa, 139 učeničkih i 1 grupu za odrasle (roditeljski sastanak). Izložbu je posetilo više od 2100 posetilaca.

Iz Grada Subotice izložbu je posetilo 19 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici  2.  razreda iz 6 srednjih škola.

 Grupa podrške

Tokom cele godine smo vodili Grupu podrške za članove porodice zavisnika od PAS. U 16 susreta u trajanju od dva sata se uključilo 5 članova iz 4 porodice.

Tribine o narkomaniji – „Uticaj narkomanije na moj život“

Tokom proleća (april) smo organizovali tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike. Gost - predavač bio je bivši, izlečeni zavisnik od PAS iz civilne organizacije „Marita“ iz Novog Sada. Svedočio je o svom narkomanskom životu i o lečenju. Na tribini su učestvovali učenici Tehničke škole „Ivan Sarić“, Ekonomske škole „Bosa Milićević“ kao i učenici Politehničke škole i škole „Deže Kostolanji“. Održane su dve tribine kojima je prisustvovalo 140 učenika.

Filmski klub

 Organizovali smo ukupno 5 filmskih klubova sa 80 uključenih učenika.

Prikazivanje filmova „Trainspotting“ i „Košarkaški dnevnici“ je u više navrata bilo organizovano za učenike VIII razreda osnovnih škola i učenike iz srednje škole.

 Zbog smanjenog broja izvršilaca poslova Fondacije, realizacija ovog programa je u decembru obustavljena.

  Anonimni Alkoholičari (AA)

 Grupa Anonimnih Alkoholičara (AA) je počela sa radom u aprilu 2013. godine. Tokom 2017. godine nedeljno jednom, ukupno 44 puta, su održali svoje sastanke, pomogli jedni drugima i primali nove članove. Sastancima mogu da se priključe svi zainteresovani koji imaju problem sa alkoholom i koji žele da prestanu sa pijenjem. 

2. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

 Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije, mentalnog zdravlja ili psihoterapije (Policija, Dnevna bolnica, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Crveni krst, civilna organizacija „Marita“, Incest Trauma Centar, Dule Srbije, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Pedagoško društvo severno bačkih i južno bačkih pedagoga, Predškolska ustanova „Naša radost“, civilna organizacija „VANCSESZ“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd.).

3. Rana prevencija mentalnog zdravlja - „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“

Projektom „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ smo uveli programe namenjene mladim parovima, budućim roditeljima i onima koji su to već postali. U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i roditeljima male dece.

Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da  iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja. Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.

Nedelja rađanja

U okviru međunarodnog projekta „Nedelja rađanja” organizovali smo osam predavanja/ radionica za trudnice i roditelje i veliku akciju: „Bašta novorođenih”.

Program nedelje je bio sledeći:

• Akcija „Bašta novorođenih” – za sve one rođene između 1. januara 2016 i 1. maja 2017. godine smo, u Abel Parku na Paliću, zasadili baštu novorođenih. Svaka prisutna porodica je zasadila cvet, pored znaka svog deteta.

• „Dojenje u ogledalu naših majki” – predavač: Komenda Renata, patronažna sestra, IBCLC savetnica za dojenje

• „Priprema za dojenje u toku trudnoće” – predavač: Gitidisne Đetvan Kristina, patronažna sestra, IBCLC savetnica za dojenje

• „Prvi dani nakon porođaja” – predavač: Roža Iboja, andragog, IBCLC savetnica za dojenje

• „Važnost podrške žene na porođaju žena” – predavač: Emeše Vataščin Balaž, dula, instruktorka joge, fizioterapeutkinja „Prirodni porođaj” – predavač: Divna Miljković, babica, viša medicinska sestra, predsednica Udruženja babica Srbije

• „Priroda porođaja – zašto je važan neometan porođaj“ - predavač: Purosne Nađ Magdolna, perinatalna  savetnica, dula, majka četvoro dece

• „Obrada doživljaja porođaja” – predavač: Purosne Nađ Magdolna, perinatalna savetnica, dula, majka četvoro dece

• „Partnerski odnos u toku trudnoće i nakon porođaja” – predavač: Mišković Kobza Žužana, stručni saradnik za pripremu za porođaj i partnerski medijator

U programe „Nedelja rađanja” uključilo se više od 370 zainteresovanih budućih roditelja.

   Nedelja nošenja

 U okviru Međunarodne nedelje nošenja, u oktobru, organizovali smo akciju za promovisanje nošenja beba u marami.

Program nedelje nošenja: 

• „Bebi u marami je dobro“ - akcija u centru grada, gde smo uz šetnju i flashmob na Korzou zajedno sa roditeljima promovisali nošenje beba u marami. Uključilo se oko 50 porodica.

Nedelja dojenja

U okviru Svetske nedelje dojenja organizovali smo foto konkurs, okrugli sto i šetnju za podršku dojenju.

Uoči Nedelje dojenja raspisali smo konkurs za fotografije kojima se oslikava podrška dojenju. Od prikupljenih fotografija su napravljeni posteri koji su bili istaknuti za vreme realizacije programa Okruglog stola. Na konkursu je učestvovalo 60 majki.

Na okruglom stolu pod nazivom „Zajedno za dojenje“ diskutovalo je osam učesnika: dr Branka Milisavljević, neonatolog; dr Varga Livija, neonatolog; Roža Ibolja, savetnica za dojenje; dr Gordana Šulić, pedijatar; Vukica Mijajlović, patronažna sestra; Dragana Vasić, vršnjačka savetnica za dojenje iz Udruženja „Roda“, Pavlović Marta, defektolog - reedukator i Anđelka Kotević, šefica odseka za Halo Bebu iz Beograda. Moderator diskusije bila je Renata Komenda, patronažna sestra i savetnica za laktaciju.

 Šetnja pod nazivom „Piknik za podršku dojenju“ organizovana je na Paliću i nastavila se piknikom na obali jezera. U programe Svetske nedelje dojenja se uključilo oko 120 zainteresovanih.

Patuljački kutak

Tokom 2017. smo se oglašavali novim programima i radionicama za roditelje i njihove bebe. Svi programi su osmišljeni tako da roditelji budu zajedno sa svojim bebama kako bi došli do zajedničkog doživljaja preko interaktivnih radionica, ili do novih znanja preko razgovora i predavanja stručnjaka iz raznih oblasti.

Teme koje smo tokom godine obradili:

•  „Oseti ritam?“ : Mendjan Pletikosić Ildiko, psiholog-psihoterapeut

•  „Sve što trebaš da znaš o trudnoći“ : Hermina Ladocki, medicinska sestra

•   animatori ostalih interaktivnih igraonica su stručnjaci grupe „Kerekitő“.

Do kraja 2017. godine imali smo ukupno 7 susreta u koje se uključilo više od 150 porodica.

Zbog smanjenog broja izvršilaca poslova Fondacije, realizacija ovog programa je u decembru obustavljena.

4. Edukacije  za stručnjake  iz raznih oblasti preko akreditovanih programa Fondacije mentalne higijene „Exspecto“

„Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

Realizovali smo jednu trodnevnu edukaciju (24 radna sata) za prosvetne radnike –  ukupno 20 učesnika.

Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 2009/2010. školske godine.

5. Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad

Bavimo se individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, psihoterapijom kao i koordinacijom lečenja zavisnika od PAS. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 123 osobe, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 557 sati individualnih konsultacija, psihoterapija i savetovanja.

Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike

Na psihoterapijski trening od deset susreta mogli su se uključiti svi zainteresovani, koji su imali motivaciju da nauče ovaj efikasan način psihorelaksacije. Grupa je radila sa 15 učesnika.

Iskustvena grupa samospoznaje kroz bajke

Tokom godine organizovali smo 2 iskustvene grupe samospoznaje kroz bajke za odrasle osobe. Susreti su trajali 4 sata, a grupe su od septembra do kraja decembra imale po 5 susreta.

Zbog smanjenog broja izvršilaca poslova Fondacije, realizacija ovog programa je u decembru obustavljena.

Kompleksna art terapija za preadolescente

Iskustvena grupa je organizovana i realizovana za uzrast dece od 11-13 godina. U rad se uključilo sedmoro dece. Održano je 5 susreta u trajanju od tri sata.

Zbog smanjenog broja izvršilaca poslova Fondacije, realizacija ovog programa je u decembru obustavljena.

6.  Stručno usavršavanje

Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Stručna saradnica Fondacije je prisustvovala edukaciji iz Logosinze, a druga je nastavila edukaciju Univerziteta ELTE-a iz Budimpešte, za terapeuta bajke. Projektna direktorica je bila uključena na edukaciju za psihoterapeuta Integrativne dečije psihoterapije u trajanju od 200 sati tokom 2017. godine.

 

Brojčani podaci rada za 2017. god.

Grupa u izložbi:                                    140

Posetioca izložbe:                                2100

Grupa podrške:                                   16 susreta        

Anonimni Alkoholičari:                         44 susreta

Tribina o narkomaniji                            2 (140 učesnika)

Filmski klub                                           5 (80 učesnika)

Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:    123 osobe (557 sati)

Autogeni trening                                  10 susreta (15 učesnika)

Iskustvena grupa samospoznaje kroz bajke 10 susreta (18 učesnika)

Iskustvena grupa Kompleksna art terapija  5 susreta (7 učesnika)

Akreditovana edukacija Fondacije mentalne higijene „Exspecto”: „Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta  24 časovna edukacija za 20 prosvetnih radnika

Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo

•  Nedelja rađanja  - 8 predavanja, 220 učesnika i 1 akcija – Bašta novorođenih, 150 porodica

•  Nedelja nošenja  program – šetnja i ples roditelja sa bebama ciljem  popularisanja nošenja beba u marami, 50 uključenih porodica

•  Nedelja dojenja  - Foto konkurs, 60 učesnika,

                                Okrugli sto, 70 učesnika i

                                Piknik za podršku dojenju, 50 roditelja                                         

•  Patuljački kutak  7 susreta, 150 uključenih porodica

 

Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 3300 osoba

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.