Izveštaj za 2015. godinu

22.07.2021.

UVOD
   Bitno je pronaći zajedničke a i individualne načine borbe u cilju očuvanja mentalnog zdravlja. To je zajednički zadatak - od državnog nivoa do nivoa lokalnih samouprava, preko institucija, nevladinog sektora, škola, sve do porodice i pojedinca. Cilj je da mladi svesno i odgovorno reaguju na ovaj životni izazov, da budu svesni svoje uloge u kreiranju vlastitog života i svog mentalnog zdravlja. U radu sa klijentima na različitim problemima (krizna intervencija, razni psihološki poremećaji, delikventno ponašanje, suicidni pokušaji, depresija, narkomanija itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata primarni psihološki, medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i mladim roditeljima
U cilju jačanja mentalnog zdravlja planirani su programi i sadržaji projekta „Novi izazovi: trudnoća, porođaj, roditeljstvo“. Preko tih sadržaja i programa osnažujemo buduće roditelje i roditelje sa decom do tri godine, da pripremljeno i sa samopouzdanjem stiču nova iskustva trudnoće, porođaja i roditeljstva.
Prevazišli smo probleme prepoznavanja opasnosti koje nam stižu sa drogama i svesni smo porasta posredne i neposredne prisutnosti narkotika u našem okruženju. Najširi slojevi društva su obuhvaćeni problematikom opasnosti droga i izgradnjom individualnih strategija za otpor prema njima. Kako je Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine istekla, a drugi, novoosmišljeni nastavak Strategije se još ne nazire, ponovo smo ostali na tome da samostalno nastavimo put sa ciljem prevencije narkomanije, uzevši u obzir i  najnovije izazove koji nas okružuju.
Istraživanje izazovi-droga! sprovedeno je treći put tokom 20014/15. školske godine. Po najnovijim rezultatima korišćenje legalnih i ilegalnih droga se po većini kriterijuma smanjilo naspram predhodnih godina. U Subotici u 2006/07. školskoj godini 28%, u 2010/11. školskoj godini 26%, u 2014/15. školskoj godini 20% učenika srednjih škola je probalo ili konzumira neku vrstu opojnih droga. U osmim razredima 5% mladih imao iskustvo sa drogama. Po najnovijem istraživanju korišćenje alkohola među osmacima je 18%, dok je kod srednjoškolaca 71% (nedeljno bar jednom piju alkoholno piće). Pušenje prisutno među učenicima osmog razreda u 4% , dok 35 %  srednjoškolaca puši makar i povremeno.
Dugoročni cilj Fondacije mentalne higijene Exspecto i dalje je pripremanje naše omladine za nove izazove, stvaranje zdravih stavova o životu i rad na podsticanju njihovog samopouzdanja.
Narativni izveštaj o realizaciji programa u 2015. godini
1.      Programi prevencije narkomanije
Izložba „Metamorfozis  - Droga“
 Izložbu „Metamorphozis – droga“ svečano smo otvorili 8. novembra 2006. godine. Od tada permanentno vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata, a grupa se sastoji od 15 učesnika.
U 2015. godini, imali smo ukupno 183 grupe, 177 učeničkih i 6 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi, medicinski radnici). Izložbu je posetilo blizu 2400 posetilaca.
Iz Grada Subotice izložbu je posetilo 20 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici  2.  razreda iz 6 srednjih škola.
Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga      
 Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga obeležili smo 26. juna 2015. godine od 10 do 13 časova na Trgu Slobode, ispred službenog ulaza Gradske kuće.
U okviru manifestacije delili smo informativne i promotivne materijale.
Učesnici manifestacije su bili: Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Fondacija mentalne higijene „Exspecto”,  Udruženje za pomoć zavisnicima „Restart”, Zavod za javno zdravlje, Kancelarija za mlade Grada Subotica, Politehnička škola, Apoteka Subotica, Crveni krst, AKA trening centar, Caritas, Centar za socijalni rad.
Grupa podrške
           Cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice zavisnika od PAS. U 19 susreta u trajanju od dva sata se uključilo 8 članova iz 4 porodica.
Tribine o narkomaniji – „Uticaj narkomanije na moj život“
          Tokom proleća smo organizovali tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike. Gost - predavač bio je bivši, izlečeni narkoman iz Rehabilitacionog centra „Raskršće“ iz Novog Sada. Svedočio je o svom narkomanskom životu i o lečenju. Na tribini su učestvovali učenici škole Bosa Milićević (65 učenika) i Politehničke (70 učenika).
Filmski klub
           Organizovali smo ukupno 10 filmskih klubova sa 120 uključenih učenika.
Prikazivanje filmova „Trainspotting“ i „Košarkaški dnevnici“ je u više navrata bilo organizovano za učenike VIII razreda osnovnih škola i učenike iz srednje škole. 
  Anonimni Alkoholičari (AA)
             Grupa Anonimnih Alkoholičara (AA) je počela sa radom u aprilu 2013. godine. Tokom 2015. godine nedeljno jednom, ukupno 39 puta, su održali svoje sastanke, pomogli jedni drugima i primali nove članove. Sastancima mogu da se priključe svi zainteresovani koji imaju problem sa alkoholom i koji žele da prestanu sa pijenjem. Proslavili su i svoj drugi rođendan uz prisustvo grupa Anonimnih Alkoholičara iz Novog Sada i Beograda.

  1. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

            Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije,  mentalnog zdravlja ili psihoterapije ( Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Crveni krst, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, Incest Trauma Centar,  La Leche Liga Srbije, Dule Srbije, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Pedagoško društvo severno bačkih i južno bačkih pedagoga, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd.).
Učešće u istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji
              Fondacija mentale higijene „Exspecto“ učestvovala je kao edukator volontera u reprezentativnom istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji. Nosioc projekta Incest Trauma Centar zatražio je od Exspecta da edukuje volontere radi obavljanja istraživanja u Vojvodini. Održali smo trodnevnu edukaciju nakon završene vlastite edukacije. Uključili smo ukupno 20 zainteresovanih mladih žena, koje su nakon edukacije obavile istraživanje među učenicima po reprezentativnom uzorku u Vojvođanskim školama.

  1. Rana prevencija mentalnog zdravlja - „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“

 Projektom „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ smo uveli programe namenjene mladim parovima, budućim roditeljima i onima koji su to već postali. U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata  primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i roditeljima male dece.
Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da  iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja. Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.
Nedelja rađanja
U okviru međunarodnog projekta „Nedelja rađanja” organizovali smo sedam predavanja/ radionica za trudnice i roditelje.
Program nedelje je bio sledeći:
·         „Ovako sam se ja porodila” – Interaktivna radionica, edukator: Andea Andrek, psiholog, psihoterapeut
·         „Bebe koje plaču u majčinim snovima” – predavač: Magdolna Singer, savetnik za ožalošćene, pisac
·         Prirodna nega bebe, predavač: Helga Banvelđi, farmaceut
·         Primena aromaterapije i lekovitih biljaka u cilju olakšavanja porođaja, predavač: Emeše Vataščin Balaž, fizioterapeut, dula
·         Haptonomija:” Biti u vezi sa sobom i sa plodom”, edukator: Andea Andrek, psiholog, psihoterapeut
·         „Ne rodi se samo beba..”, predavač: Andea Andrek, psiholog, psihoterapeut
·         Neometani porođaj u Srbiji, okrugli sto, gosti: Jasmina Lolin (dula, savetnica LLL, CBS), Eržebet Balaša (babica), Emeše Balaž Vataščin (fizipterapeut, dula), Dr Peter Červenak (ginekolog-akušer), Bojana Bogojević (pravnica, Centar za mame), moderator: Livia Joo Horti (psiholog, psihoterapeut) 
U programe „Nedelja rađanja” uključilo se više od 100 zainteresovanih budućih roditelja.
Nedelja nošenja
        U okviru Međunarodne nedelje nošenja, u oktobru, organizovali smo predavanje i akciju za promovisanje nošenja beba u marami.
Program nedelje nošenja: 
·         Afektivna vezanost i vaspitanje deteta, radionica, edukator : Ana Gobor Senaši i Agneš Laslo, savetnice za nošenja beba u marami
·         „Bebi u marami je dobro“ - akcija u centru grada, gde smo uz šetnju i flashmob na Korzou zajedno sa roditeljima promovisali nošenje beba u marami. Uključilo se oko 40 roditelja.
Nedelja dojenja
          U okviru Svetske nedelje dojenja organizovali smo promociju knjige Marije Tarabe (Put ka uspešnom doljenju) a to je ujedno i prva knjiga koja je izdata na ovu temu u Srbiji. Renata Komenda (patronažna sestra, savetnica za dojenje) održala je predavanje o prednostima dojenja. Uključilo se oko 20 zainteresovanih.
Patuljački kutak
Svakog meseca se oglašavamo novim programima i radionicama za roditelje i njihove bebe. Svi programi su osmišljeni tako da roditelji budu zajedno sa svojim bebama kako bi došli do zajedničkog doživljaja preko interaktivnih radionica, ili do novih znanja preko razgovora i predavanja stručnjaka iz raznih oblasti.
Teme koje smo tokom godine obradili:
·         Kako se nositi sa neprijatnim osećanjima svoga deteta?, Milana Jovičević, psiholog
·         Stimulacija razvoja dece od 0-3 gidina,  Marta Pavlović, reedukator
·         Podrška tokom porođaja i dojenja kao i prednosti privrženog roditeljstva, Jasmina Lolin, dula, savetnica LLL; CBS
·         Beba je stigla, Vukosava Mijajlović, patronažna sestra
·         Komunikacija, jezik i prvi koraci u govoru, Agota Jelačik Šutuš, logoped
·         Noćna briga o bebi, Renata Komenda, patronažna sestra, savetnica za dojenje
·         „Polazak u vrtić-Izazov za celu porodicu“, Violeta Vrcelj Odri, pedagog
·         Kakva prava imam kao majka?, Beatriks Brindza Sablauer, pravnica
·         Preko brda, preko brega - Važnost bajki i priča u podsticanju razvoja mašte i ličnosti deteta, Boris Telečki, psiholog
·         Zrelost za polazak u vrtić, Jutka Baliž, pedagog
·         Uloga pokreta u razvoju nervnog sistema, Ilma Černik, pedagog, terapeut za razvoj pokreta i učenja
·         „Rasti kroz bajke“, Tinde Ric Denč, savetnik za mentalnu higijenu
Jednom mesečno, animatori interaktivnih igraonica su stručnjaci grupe „Kerekitő“.
Do kraja 2015. godine imali smo ukupno 18 susreta u koje se uključilo više od 260 porodica.

  1. Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad

Bavimo se individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, psihoterapijom kao i koordinacijom lečenja zavisnika od PAS. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 134 osoba, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 872 sati individualnih konsultacija, psihoterapija i savetovanja.

  1. Stručno usavršavanje

          Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Ove godine učestvovali smo na V Kongresu psihoterapeuta Srbije, koji je bio održan u Beogradu. U okviru Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji smo bili učesnici trodnevnog treninga u Beogradu u organizaciji Incest Trauma Centra.  Na međunarodnoj konferenciji Dečje adiktologije, koja je bila održana u Đeru, Mađarska, smo učestvovali sa predavanjem: „Iskustva preventivnih programa narkomanije u Subotici“. Učestvovali smo na aktivu psihopedagoške službe sa rezultatima istraživanja: Izazovi –droga 2015, kao i na okruglom stolu, koji je organizovala civilna organizacija „Neostart“ na temu: Podrška implementaciji novi zakonskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana.

  1. Istraživanje

Istraživanje Izazovi-droga! sprovedeno je treći put tokom 2014/15. školske godine.  Po najnovijim rezultatima korišćenje legalnih i ilegalnih droga se po raznim kriterijumima smanjilo nasprem predhodnih rezultata. U Subotici u 2006/07. školskoj godini 28%, u 2010/11. školskoj godini 26%, u 2014/15. školskoj godini 20% učenika srednjih škola je probalo ili konzumira neku vrstu opojnih droga. U osmim razredima 5% mladih je imalo iskustvo sa drogama. U ispitanom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola, 8% učenika koristi marihuanu, speed i hašiš više od 1% dok ostale droge koristi manje od 1% ispitanih učenika. Po najnovijim rezultatima, korišćenje alkohola među osmacima je 18% (2007. godine 34%) , dok je kod srednjoškolaca 71% (piju makar i povremeno). Za razliku od prethodnih godina kada nije postojala razlika u konzumiranju alkohola među devojčicama i dečacima, u najnovijim rezultatima postoji značajna razlika u „korist“ dečaka. Pušenje je prisutno među 4% učenika osmog razreda (npr. 2007. godine je pušilo makar i povremeno 17% učenika osmog razreda), dok 35 %  srednjoškolaca puši makar i povremeno. Ono što smo uočili jeste da nastaje sve veća razlika u korišćenju PAS među učenicima mađarskih i srpskih razreda. Naime, u razredima na mađarskom nastavnom jeziku značajno više učenika puši, zloupotrebljava alkohol i ilegalne droge. Ostaje nam da ovu pojavu detaljnije analiziramo u nekom od sledećih istraživanja.                                
Brojčani podaci rada za 2015. god.
Grupa u izložbi:                                   183
Posetioca izložbe:                                2400
Grupa podrške:                                   19 susreta       
Edukacija za volontere u istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji :     1x3 dana (20 učesnika)
Anonimni Alkoholičari:                    39 susreta
Tribina o narkomaniji                        2 (135 učesnika)
Filmski klub                                       10 (120 učesnika)
Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:    134 osobe (872 sata)
Akreditovane edukacije Fondacije mentalne higijene „Exspecto”: 2
Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo
·         Nedelja rađanja                          4 predavanja, 3 radionice, 1 okrugli sto, 100 učesnika
·         Nedelja nošenja                          2 pograma, 40 uključenih roditelja
·         Nedelja dojenja                           2 programa, 20 uključenih roditelja
·         Patuljački kutak                          18 susreta, 260 uključenih porodica
Istraživanje Izazovi droga 2015             uzorak od 1562 osobe
Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 4500 osoba
 
Projektna direktorka                                                          Predsednica Upravnog odbora
   Joó-Horti Lívia                                                                          Pavlovity Márta

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.