Izveštaj za 2008. godinu

22.07.2021.

Izložba „Metamorfozis - Droga“

 

Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vode 15 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).

U 2008. godini, imali smo ukupno 293 grupa, 237 učeničkih i 14 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – patronažne sestre, vaspitači, profesori). Izložbu je posetilo blizu 3520 posetilaca.

Iz Grada Subotica izložbu je posetilo 16 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici 3. i 4. razreda iz 9 srednjih škola.

 

Red. broj

Naziv škole

Broj grupe

1.

OŠ Sonja Marinković

0

2.

OŠ Ivan Milutinović

2

3.

OŠ Matko Vuković

6

4.

OŠ Đuro Salaj

1

5.

OŠ Sečenji Istvan

5

6.

OŠ Ivan Goran Kovačić

6

7.

OŠ J J Zmaj

8

8.

OŠ Kizur Ištvan

10

9.

OŠ Jovan Mikić

8

10.

OŠ 10. oktobar

0

11.

OŠ Miloš Crnjanski

5

12.

OŠ Sveti Sava

4

13.

OŠ Miroslav Antić

7

14.

OŠ Petefi Šandor

0

15.

OŠ Bosa Miličević

3

16.

OŠ Pionir

1

17.

OŠ Matija Gubec

0

18.

OŠ Hunjadi Janoš

6

19.

OŠ Vuk Karadžić

14

20.

OŠ Vladimir Nazor

2

21.

OŠ Majšanski put

0

22.

Žarko Zrenjanin

0

23.

Gimnazija Kostolanji

3

24.

Gimnazija Svetozar M.

22

25.

Muzička škola

0

26.

Medicinska škola

4

27.

Škola za odrasle

2

28.

Tehnička škola

51

29.

Bosa Miličević

16

30.

Hemijska škola

18

31.

Politehnička škola

28

32

Global

5

 

UKUPNO

237

 

 

Red. broj

Ostale grupe

Broj grupe

1.

Roditeljski sastanci

2

2.

Studenti raznih fakulteta

3

3.

Grupe za stručnjake

9

4.

Grupe iz drugih Opština

38

5.

Grupe omladinskih organizacija

4

 

UKUPNO

56

Ukupno grupa : 293

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

Na dan 26. juna Svetskog dana protiv bolesti zavisnosti, organizovali smo akcije na raznim lokacijama grada sa zdravstvenim institucijama i civilnim organizacijama sa sloganom: Pazi za šta se vežeš! - Kösd le magad mással!

U okviru manifestacije delili smo informativni i promotivni materijal. Zainteresovani su, u cilju promovisanja zdravog života, mogli da se uključe u sportske aktivnosti (stoni tenis, stoni fudbal, pikado) i gledali su video performans.

Proglasili smo i rezultate konkursa za izradu plakata i dodelili nagrade najboljima. Uveče smo organizovali tribinu za sve zainteresovane, na kojoj su bivši zavisnici svedočili o svom životu.

Program dana je bio sledeći:

10,00 - 13,00 Trg slobode

Fast on Break, B Boys Sound i grupa Sambassa, grupa Medžik

Svečano otvaranje

Dodela nagrade na konkursu za plakate

Otvaranje izložbe konkursnih radova

Prezentacija video performansa

Sportski programi (darts, stoni fudbal, stoni tenis)

Mini kviz – „Test o štetnosti droge“

Info desk

13,00 – 18,00 Trg Ferenca Rajhla

Graffiti Jam – Crtanje grafita na temu dana

19,00 - 21,00 Otvoreni univerzitet – Szabadegyetem

„Uticaj narkomanije na moj život“ – Svedočenje bivših zavisnika od droge

Promocija izložbe „Metamorphozis – droga“

Organizatori

Fondacija mentalne higijene „Exspecto” Mentálhigiéné Alapítvány

Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti – Községi Drogmegelőzési Bizottság,

Učesnici - Résztvevők:

Dom Zdravlja - Patronažna služba

Savetovalište za mlade

Klub „Mesečina”

Centar za omladinski rad

Zavod za javno zdravlje

Zajednica Hosana
 

Konkurs za izradu plakata

Fondacija mentalne higijene Exspecto i Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti Opštine Subotice raspisala je konkurs za izradu plakata i za najbolji slogan na temu borbe protiv upotrebe droge. Na konkurs je stiglo ukupno 178 radova iz 5 osnovnih škola, 2 srednje škole, dve likovne sekcije (Nepker, Klub21) i 3 individualno poslata rada. Stručni žiri koji su sačinili: akademski slikar Miroslav Jovančić, akademski slikar Ervin Kanjo i dizajnerka Olga Marinković, dodelili su ukupno 16 nagrada
 

Svečana podela nagrada je bila 26. juna 2008. godine, na Svetski dan borbe protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci.
 

Najuspešniji slogani i vizuelni prikazi bili su štampani kao reklamni materijal kampanje za borbu protiv upotrebe droge.
 

Tribine o narkomaniji

Prezentaciju knjige Zorana Milivojevića: Igre koji igraju narkomani – Transakciona analiza problematičnog uzimanja droga organizovali smo u martu. Gost večeri je bio autor knjige. Na tribini je bilo prisutno više od 100 zainteresovanih (psihijatri, psiholozi, lekari, pedagozi, narkomani, roditelji narkomana itd.)
 

Tokom maja meseca organizovali smo tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike. Gosti-predavači su bili bivši, izlečeni narkomani iz rehabilitacionog centra „Raskršće“ iz Novog Sada. Svedočili su o svom narkomanskom životu i o lečenju. Jedna tribina je bila organizovana za učenike Hemijske škole (60 učenika je bilo prisutno), a druga za učenike škole „Bosa Miličević“ (60 učenika je bilo prisutno). Povodom Svetskog dana protiv bolesti zavisnosti organizovali smo tribinu na Otvorenom univerzitetu sa gostima iz zajednice „Hosana“. Na tribinu su se pretežno odazvali roditelji narkomana, ukupno njih oko četrdeset.
 

Tribinu „Hepatitis C“ organizovali smo tokom novembra. Gost nam je bio dr Tomislav Preveden, infektolog iz Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad. Predavanje je bilo namenjeno roditeljima narkomana, kao i za stručno usavršavanje naših animatora izložbe. (ukupan broj prisutnih je 15)
 

Grupa podrške

Tokom cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice narkomana. U taj rad uključilo se blizu 15 članova raznih porodica.
 

Filmski klub

Filmske klubove smo organizovali u saradnji sa Domom učenika i sa bioskopom „Art“. Zajedno sa bioskopom „Art“ smo organizovali premijeru filma „Najdublja soba“, mladog režisera Čabe Sekereša iz Mađarske. Tema filma je tolerancija društva prema različitostima. Nakon prikaza sledio je interaktivni razgovor sa autorima i glumcima filma.
 

Edukacija o narkomaniji vršnjačkim pomagačima

Realizovali smo jednu trodnevnu edukaciju (15 sati) i u saradnji da Vojvođanskim omladinskim forumom jednu petodnevnu edukaciju radioničarskog tipa (40 sati) za učenike iz srednje škole.
 

Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

Nastavili smo saradnju sa raznin institucijama i organizacijama koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije, mentalnog zdravlja ili psihoterapije (Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Savetovalište za mlade, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Crveni krst, Centar za omladinski rad, Klub 21, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, zajednica „Hosana“, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Psihotim, Psihopolis institut, Klinički centar Vojvodine, „Kula“, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne škole i srednje škole u Subotici i u regiji itd.). Uz više susreta koordinirali smo rad civilnih organizacija iz delokruga narkomanije.
 

Organizovali smo i obezbedili jednodnevnu superviziju za animatore izložbe (ukupno 15 stručnjaka-psiholozi, pedagozi) sa supervizorima Tamašom Pujom i Rekom Sabo, koji su animatori i supervizori izložbe narkomanije u Mađarskoj.
 

Prevencija zlostavljanja dece i prevencija vršnjačke agresije

Realizovana je i edukacija u saradnji sa „Incest Trauma Centrom” iz Beograda. Edukacija je trajala ukupno šest dana – u dva navrata (42 radna sata). Uključili su se prosvetni radnici iz šest osnovnih i dve srednje škole, kao i stručnjaci iz Doma zdravlja.
 

Pre – i perinatalna psihologija za stručnjake

U saradnji sa Pre- i perinatalno psihološkim i lekarskim društvom Mađarske realizovane su dve šestodnevne edukacije (45 radnih sati) za zdravstvene radnike. U prvu šestodnevnu edukaciju uključili smo celo odeljenje akušerskih tehničara iz Medicinske škole, a u drugi krug edukacije uključili su se zdravstveni radnici Opšte bolnice iz Subotice, odeljenje neonatologija, kao i pedijatar i psiholog Doma zdravlja.

„Iza sedam brda i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

Dve četvorodnevne edukacije (24 radna sata) realizovane su za učitelje i vaspitače. U saradnji sa Društvom severnobačkih mađarskih pedagoga u toku „Letnje akademije“ smo održali seminar za učitelje, a u toku novembra i decembra edukaciju smo održali defektolozima, koji rade u specijalnim odeljenjima.


Konsultacije, koordinacija, savetodavni rad , samospoznaja
 

Bavimo se i individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila sa raznim problemima, kao i sa koordinacijom eventualnog lečenja narkomana. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 74 osobe, sa kojima smo se susreli u više navrata, po dogovoru. Ukupno smo imali 235 individualnih konsultacija.

Ove godine smo organizovali grupu samospoznaje za srednjoškolce. Grupa se sastajala 10 puta, i to nedeljno jednom na dva sata. U psihodramsku grupu zatvorenog tipa uključilo se 15 mladih.
 

Stručno usavršavanje
 

Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Specijalističke studije su završile tokom 2008. god. iz oblasti Mentalnog zdravlja i iz oblasti Bolesti zavisnosti. Sve tri su uključene u edukaciju za Integrativnog psihoterapeuta. Tokom godine dve su dobile sertifikat za Psihoterapiju i postale članice Saveza društva psihoterapeuta Srbije.
 

Tokom godine učestvovali smo na raznim kongresima, stručnim skupovima, edukacijama (Sabor psihologa Srbije, Kopaonik, na kojoj smo učestvovale sa dva izlaganja; Kongres pre- i perinatalnog psihološkog i lekarskog društva Mađarske, Budimpešta; Kongres bolesti zavisnosti, Šiofok; Nacionalna strategija za borbu protiv droga, Beograd; Vršnjačka medijacija, Subotica; Edukacija edukatora - Batut institut, Beograd; Senzorna integrativna terapija, Subotica; Gordon – nenasilna komunikacija, Subotica; Dečja psihodrama, Subotica.
 

Istraživanje
 

Tokom 2008/2009 školske godine smo počeli istraživanje sa ciljem da bolje upoznamo kako i na koji način mladi Subotičani organizuju svoj dan, kako i na koji način organizuju svoje slobodno vreme. Koliko vremena provedu sa svojom porodicom i uz kakve programe, koliko vremena provedu sami uz gledanje televizije, ili pred ekranom kompjutera, gde i kako stiču nove poznanike, koliko njih se bavi sportom, da li odlaze u kladionice, u „igraonice” i koliko para u proseku potroše na to.

Dobrovoljno i anonimno anketiranje mladih traje tokom čitave školske godine. Nakon toga krećemo sa obradom materijala.
 

Brojčani podaci rada za 2008. god.

Grupe u izložbi: 293

Posetioci izložbe: 3550

Broj škola koje su posetile izložbu: 25 iz Subotice

15 iz drugih Opština

Grupa podrške: 25 susreta (sa cca 15 učesnika)

Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija: 74 osoba ( 235 sati)

Grupa samospoznaje za mlade 20 sati (15 učesnika)

Filmski klub : 4

Tribina: 5 (sa cca 275 učesnika)

Supervizije : 1

Edukacije :

 • A. Prevencija zlostavljanja dece i prevencija vršnjačke agresije
  • 42 radna sata
  • 16 učesnika
 • B. Pre – i perinatalna psihologija za stručnjake
  • 2 x 45 radnih sati
  • 35 učesnika
 • C. „Iza sedam brda i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta
  • 2 x 24 radna sata
  • 35 učesnika
 • D. Vršnjaka edukacija
  • 1 x 24 radna sata
  • 1 x 15 radna sata

20 učesnika

Ukupno korisnika naših usluga: 4050
 

projektni direktor

Joó-Horti Lívia

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.