Izveštaj za 2020. godinu

23.11.2022.

UVOD
Programi Fondacije namenjeni prevenciji i sanaciji posledica zloupotrebe PAS su sledeći:
• predavanje prevencije narkomanije pod nazivom „Droga? – Ja biram realnost“ za  
     učenike osnovnih i srednjih škola iz Subotice
• klub Anonimnih Alkoholičara
• grupa podrške za članove porodica u kojima postoji zavisnik od PAS
• individualne konsultacije, savetovanje, koordinacija 
• tribine „Uticaj narkomanije na moj život“
Programi prevencije zlostavljanja dece
• Edukacija za volontere u istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji
• Javni čas sa Incest Trauma Centrom
• Instalacija pod nazivom „Ja koju/kojeg niko ne poznaje“  
• Izložba: „Da ne bude tabu – prevencija seksualnog zlostavljanja dece i žena“
Individualni savetodavni psihoterapijski rad
Istraživanje
• Izazovi-droga, odoleti ili ne – longitudinalno istraživanje 2007, 2011, 2015, 2019. godine
Istraživanje Izazovi-droga! sprovedeno je četvrti put tokom 2018/19. školske godine. Prema poslednjim rezultatima, korišćenje legalnih i ilegalnih droga se među učenicima osnovnih i srednjih škola po većini kriterijuma smanjilo naspram predhodnih godina. U Subotici u 2006/07. školskoj godini 28%, u 2010/11. školskoj godini 26%, u 2014/15. školskoj godini 20% dok u 2018/19. školskoj godini 17% učenika srednjih škola je probalo ili konzumira neku vrstu opojnih droga. U osmim razredima, u 2006/07. školskoj godini 6%, u 2010/11. školskoj godini 3%, u 2014/15. školskoj godini 5% dok je u 2018/19. školskoj godini 2% mladih imalo iskustvo sa drogama. Po najnovijem istraživanju  korišćenje alkohola među osmacima je 13%, (2007 - 34%, 2011 - 22%, 2015 – 18% ) dok je kod srednjoškolaca 60% (2007 - 75%, 2011 - 77%, 2015 – 71%)  - koji nedeljno bar jednom piju alkoholno piće. Ovakvi rezultati istraživanja ukazuju na veliki problem vezan za zloupotrebu alkohola među mladima u Subotici kao i na važnost sistematske edukacije mladih o posledicama zloupotrebe istog. Među učenicima osmog razreda njih 5% puše (2007 - 17%, 2011 - 6%, 2015 - 21%), dok 34% rednjoškolaca puši makar i povremeno (2007 - 41%, 2011 - 32%, 2015 - 35%). Svi navedeni rezultati govore o važnosti kontinuirane edukacije mladih putem programa koji su namenjeni prevenciji zloupotrebe PAS, a koji će se sprovoditi sistematski i kontinuirano uz stalnu evaluaciju ostvarenih rezultata.
Najveći međunarodni projekti
• „Droge ne poznaju granice“ – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, 2012 godine
• partnerska podrška i saradnja sa fondacijom The Global Fund for Children, USA
Za ovih četrnaest godina uspeli smo uključiti u naše programe neposredno oko 56.000 naših sugrađana.
Narativni izveštaj o realizaciji programa u 2020. godini
1. Programi prevencije narkomanije
Interaktivno predavanje „Droga? – Ja biram realnost“
   

Umesto izložbe „Metamorphozis – droga“, a za potrebe projekta podržanog od strane The Global Fund For Children, osmislili smo interaktivno predavanje prevencije narkomanije pod nazivom „Droga? – Ja biram realnost“ koje nismo nastavili da realizujemo tokom 2020. godine zbog epidemije Covid-19 infekcije kao i zbog toga što su škole radile u drugačijem režimu tokom cele 2020. godine.  
Grupa podrške
Grupu podrške za članove porodice zavisnika od PAS nismo vodili zbog epidemiološke situacije.
Tribine o narkomaniji – „Uticaj narkomanije na moj život“
Tokom 2020. godine nismo organizovali tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike srednjih škola na srpskom i mađarskom jeziku zbog epidemiološke situacije. 
 Anonimni Alkoholičari (AA)
Grupa Anonimnih Alkoholičara (AA) je počela sa radom u aprilu 2013. godine. Tokom 2020. godine nedeljno jednom, ukupno 42 puta, su održali svoje sastanke, pomogli jedni drugima i primali nove članove. Sastanci su održavani online. Grupa je ostvarila značajan kontakt i saradnju sa odeljenjem subotičke Psihijatrije pa samim tim i mogućnost za dugotrajnu i sistematsku podršku nakon bolničkog lečenja. Sastancima mogu da se priključe svi zainteresovani koji imaju problem sa alkoholom i koji žele da prestanu sa pijenjem.  
2. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama
Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije, mentalnog zdravlja ili psihoterapije (Policija, Dnevna bolnica, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Crveni krst, civilna organizacija „Marita“, Incest Trauma Centar, Dule Srbije, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Pedagoško društvo severno bačkih i južno bačkih pedagoga, Predškolska ustanova „Naša radost“, civilna organizacija „VANCSESZ“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd.). 
3. Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad 
Bavimo se individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, psihoterapijom kao i koordinacijom lečenja zavisnika od PAS. Tokom 2020. godine, Fondaciji se za pomoć obratilo 46 osoba, sa kojima su se susreti odvijali u više navrata po dogovoru, online i uživo kada je to bilo zbog epidemiološke situacije izvodivo. Ukupno je ostvareno 402 sata individualnih konsultacija, psihoterapija i savetovanja.
4. Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike 
Trening psihorelaksacione tehnike – Autogeni trening u 2020. godini nismo održali zbog epidemiološke situacije sa Covid-19 virusom.
5. Stručno usavršavanje
Stalno zaposlena stručna saradnica Fondacije je u permanentnoj edukaciji - prisustvovala je online edukacijama iz Transakcione analize, Geštalt terapije, Imago terapije, o radu sa klijentima online i Psihoterapiji parova u  trajanju od 50 sati.

Brojčani podaci rada za 2020. god.    
Anonimni Alkoholičari:                    42 susreta
Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:    46 osoba (402 sata)

      Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 51 osoba


 

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.