Izveštaj za 2007. godinu

22.07.2021.

Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006 .godine. Od tada permanentno primamo i vodimo kroz izložbu grupe mladih i odraslih. Grupe su male, maksimalno 15 posetilaca. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vodi 15 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).

 

U 2007. godini smo imali ukupno 320 grupa, 300 učeničkih i 20 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – socijalni radnici, vaspitači, profesori, veroučitelji). Izložbu je posetilo blizu 3900 posetilaca, od tog broja anketom je bilo obuhvaćeno 1816 učenika.

Izložbu su posetili učenici 19 osnovnih škola iz Subotice, uglavnom osmi razredi i učenici pretežno 3. i 4. razreda iz 9 srednjih škola.

 

Red. broj

Naziv škole

Broj grupe

1.

OŠ Sonja Marinković

19

2.

OŠ Ivan Milutinović

3

3.

OŠ Matko Vuković

7

4.

OŠ Đuro Salaj

9

5.

OŠ Sečenji Istvan

0

6.

OŠ Ivan Goran Kovačić

9

7.

OŠ J J Zmaj

11

8.

OŠ Kizur Ištvan

16

9.

OŠ Jovan Mikić

6

10.

OŠ 10. oktobar

3

11.

OŠ Miloš Crnjanski

4

12.

OŠ Sveti Sava

9

13.

OŠ Miroslav Antić

9

14.

OŠ Petefi Šandor

0

15.

OŠ Bosa Miličević

2

16.

OŠ Pionir

2

17.

OŠ Matija Gubec

7

18.

OŠ Hunjadi Janoš

9

19.

OŠ Vuk Karadžić

6

20.

OŠ Vladimir Nazor

2

21.

OŠ Majšanski put

7

22.

Žarko Zrenjanin

3

23.

Gimnazija Kostolanji

5

24.

Gimnazija Svetozar M.

16

25.

Muzička škola

3

26.

Medicinska škola

37

27.

Škola za odrasle

1

28.

Tehnička škola

8

29.

Bosa Miličević

7

30.

Hemijska škola

12

31.

Politehnička škola

17

 

UKUPNO

249

Red. broj

Ostale grupe

Broj grupe

1.

Roditeljski sastanci

15

2.

Studenti Učiteljskog fakulteta

4

3.

Grupe za stručnjake

5

4.

Grupe iz drugih Opština

41

5.

Grupe omladinskih organizacija

6

 

UKUPNO

71

Ukupno grupa : 320

Krajem 2006/07 školske godine smo obradili ankete dobijene od 2756 mladih. Kroz anonimnu anketu, učenicima su postavljena pitanja o stavovima i iskustvima u vezi legalnih i ilegalnih droga, kao i o nekim mentalnim strategijama očuvanja svog mentalnog zdravlja, ali i iskustvima i doživljajima sa izložbe.

Godine starosti

Broj učenika

14

880

15

484

16

222

17

345

18

544

19

120


Rezultati:

Dobijene rezultate smo prezentovali tokom Dečje nedelje na stručnom skupu u Svečanoj većnici Gradske kuće.

Povodom Svetskog dana protiv bolesti zavisnosti, 26. juna, organizovali smo akcije sa drugim civilnim organizacijama na trgu ispred Gradske kuće. Ovom prilikom je bila prezentacija takozvanih Drog kutija, koje smo odštampali uz materijalnu pomoć Opštinske komisije za borbu protiv bolesti zavisnosti.

Tokom cele godine, jednom nedeljno, vodili smo Grupu podrške za članove porodice narkomana. U taj rad uključilo se blizu 30 članova raznih porodica.

Organizovali smo tribine za učenike i roditelje na temu: “ Uticaj narkomanije na moj život“. Pozvani su bili bivši, izlečeni narkomani rehabilitacionog centra „Raskršće“, koji su svedočili o svom životu zavisnika. Jedna tribina je bila organizovana za učenike Politehničke škole (60 učenika je bilo prisutno), a druga za roditelje čija deca pohađaju osnovnu školu (oko 40 roditelja je bilo prisutno).

Po nazivu dokumentarnog filma „Karčikine plave oči“ je bila održana sledeća tribina, gde je gost večeri bio Karolj Gašpar, otac mladića koji je izgubio život usled predoziranja. Za vreme večeri prikazan je i dokumentarni film o Karčikinom životu i smrti. Tribina je bila namenjena odraslima.Film je bio prikazan i u OŠ „10. oktobar“ na roditeljskom sastanku.

Tribina „Veš na štriku“ – Svedočenje seksualno zlostavljene žene, bila je organizovana u maju u saradnji sa „Incest trauma centrom“ iz Beograda.

„Filmski klub“ je jednom mesečno organizovan za mlade (ukupno 7 puta), gde smo uz pomoć umetničkih igranih filmova želeli približiti raznu problematiku mentalnog zdravlja. Nakon emitovanja filmova sledio je razgovor o temi.

Realizovana je i edukacija Prevencija zlostavljanja dece i prevencija vršnjačke agresije u saradnji sa „Incest trauma centrom” iz Beograda. Edukacija je trajala ukupno šest dana – u dva navrata (42 radna sata). Uključili su se prosvetni radnici iz sedam osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Subotica.

Fondacija je uz materijalnu pomoć obezbeđenu preko raznih konkursa (Fondacija Apaczai, Fondacija Sekereš Laslo) uspela da organizuje i razne edukacije.

1. Pre – i perinatalna psihologija za stručnjake

U saradnji sa Pre- i perinatalno psihološkim i lekarskim društvom iz Budimpešte realizovana su dve šestodnevne edukacije (45 radnih sati) za zdravstvene radnike iz Doma zdravlja i Opšte bolnice iz Subotice. U edukaciju se uključio 31 zdravstveni radnik.

2. „Iza sedam brda i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

Dve četvorodnevne edukacije (24 radnih sati) realizovane su za učitelje i vaspitače. Ukupno se uključio 31 prosvetni radnik.

Postavljeni su kontakti sa raznim institucijama i civilnim organizacijama koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije (Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Savetovalište za mlade, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Crveni krst, Centar za omladinski rad, Vojvođanska Hršćanska Omladina, Klub 21, Fondacija Poverello, Raskršće, zajednica „Hosana“). Uz više susreta koordinirali smo rad civilnih organizacija tog delokruga.

Organizovali smo i obezbedili dve jednodnevne supervizije za animatore izložbe (ukupno 15 stručnjaka-psiholozi, pedagozi) sa edukatorom Evom Haj, autorkom izložbe.

Bavimo se i individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila sa raznim problemima, kao i sa koordinacijom eventualnog lečenja narkomana. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 35 osoba, sa kojima smo se susreli u više navrata, po dogovoru. Individualne konsultacije i psihoterapija - 140 sati.

Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Dve su na specijalističkim studijama. Jedna iz oblasti Mentalnog zdravlja, druga iz oblasti Bolesti zavisnosti. Sve tri su se uključile i u edukaciju za Integrativnog psihoterapeuta.

Tokom godine učestvovali smo na tri kongresa (DEAPS – na Zlatiboru, Kongres pre- i perinatalnog psihološkog i lekarskog društva Mađarske – Budimpešta, Kongres bolesti zavisnosti – Šiofok).

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.