Izveštaj za 2016. godinu

11.10.2022.

UVOD
Exspecto 10 godina sa Vama – prošlost, sadašnjost, budućnost
      Fondacija mentalne higijene „Exspecto” je u novembru,  2006. godine krenula sa radom i sa svojim prvim projektom namenjenom prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, izložbom „Metamorphosis-droga”, koja je i dalje deo naše preventivne ponude. U proteklih deset godina samo u ovaj projekat je bilo uključeno više od 30.000 đaka i roditelja sa teritorije Subotice i šire, kao i stručnjaka iz prosvete, socijalne i zdravstvene zaštite kao i civilnog sektora.
Programi Fondacije namenjeni prevenciji i sanaciji posledica zloupotrebe PAS:
• izložba Metamorphosis- droga
• klub Anonimnih Alkoholičara
• grupa podrške 
• individualne konsultacije, savetovanje, koordinacija 
• filmski klub
• tribine „Uticaj narkomanije na moj život“
• vršnjačke edukacije „Izazovi-droga, odoleti ili ne?
• akreditovane edukacije za prosvetne radnike:  „Metamorphosis- droga“, .  "Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta
• Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga
Programi rane prevencije „Novi izazovi- trudnoća, porođaj, roditeljstvo“
• Edukacija: pre i perinatalna psihologija za stručnjake
• Nedelja rađanja
• Nedelja nošenja
• Međunarodna nedelja dojenja
• Patuljački kutak
Programi prevencije zlostavljanja dece
• Edukacija za prosvetne radnike: „Prevencija zlostavljanja dece i prevencija vršnjačke agresije“
• Edukacija za volontere u istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji
• Javni čas sa Incest Trauma Centrom
• Instalacija pod nazivom „Ja koju/kojeg niko ne poznaje“  
• Izložba: „Da ne bude tabu – prevencija seksualnog zlostavljanja dece i žena“
Individualni savetodavni psihoterapijski rad
Istraživanje
•    Izazovi-droga, odoleti ili ne – longitudinalno istraživanje 2007, 2011, 2015. godine
Istraživanje Izazovi-droga! sprovedeno je treći put tokom 20014/15. školske godine. Po najnovijim rezultatima korišćenje legalnih i ilegalnih droga se po većini kriterijuma smanjilo naspram predhodnih godina. U Subotici u 2006/07. školskoj godini 28%, u 2010/11. školskoj godini 26%, u 2014/15. školskoj godini 20% učenika srednjih škola je probalo ili konzumira neku vrstu opojnih droga. U osmim razredima, u 2006/07. školskoj godini 6%, u 2010/11. školskoj godini 3%, u 2014/15. školskoj godini 5% mladih imalo je iskustvo sa drogama. Po najnovijem istraživanju korišćenje alkohola među osmacima je 18%, (2007 - 34%, 2011 - 22%) dok je kod srednjoškolaca 71% (2007 - 75%, 2011 - 77%)  - nedeljno bar jednom piju alkoholno piće. Pušenje je prisutno među učenicima osmog razreda u 4% (2007 - 17%, 2011 - 6%), dok 35 %  srednjoškolaca puši makar i povremeno (2007 - 41%, 2011 - 32%). 

Najveći međunarodni projekti
• „Droge ne poznaju granice“ – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, 2012 godine
• partnerska podrška i saradnja sa fondacijom The Global Fund for Children, USA

Za ovih deset godina uspeli smo uključiti u naše programe neposredno oko 50.000 naših sugrađana.


Narativni izveštaj o realizaciji programa u 2016. godini
1.    Programi prevencije narkomanije
Izložba „Metamorfozis  - Droga“

 Izložbu „Metamorphozis – droga“ svečano smo otvorili 8. novembra 2006. godine. Od tada permanentno vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata, a grupa se sastoji od 15 učesnika.
U 2016. godini, imali smo ukupno 201 grupu, 195 učeničkih i 6 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi). Izložbu je posetilo više od 2600 posetilaca.
Iz Grada Subotice izložbu je posetilo 20 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici  2.  razreda iz 6 srednjih škola.
 Grupa podrške
           Cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice zavisnika od PAS. U 18 susreta u trajanju od dva sata se uključilo 7 članova iz 4 porodica.
Tribine o narkomaniji – „Uticaj narkomanije na moj život“
           Tokom proleća smo organizovali tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike. Gost - predavač bio je bivši, izlečeni narkoman iz civilne organizacije „Marita“ iz Novog Sada. Svedočio je o svom narkomanskom životu i o lečenju. Na tribini su učestvovali učenici Tehničke škole „Ivan Sarić“.  Održane su dve tribine kojima je prisustvovalo 120 učenika.
Filmski klub
           Organizovali smo ukupno 4 filmska kluba sa 60 uključenih učenika.
Prikazivanje filmova „Trainspotting“ i „Košarkaški dnevnici“ je u više navrata bilo organizovano za učenike VIII razreda osnovnih škola i učenike iz srednje škole.
 Anonimni Alkoholičari (AA)
           Grupa Anonimnih Alkoholičara (AA) je počela sa radom u aprilu 2013. godine. Tokom 2016. godine nedeljno jednom, ukupno 45 puta, su održali svoje sastanke, pomogli jedni drugima i primali nove članove. Sastancima mogu da se priključe svi zainteresovani koji imaju problem sa alkoholom i koji žele da prestanu sa pijenjem.  
2.    Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama
            Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije, mentalnog zdravlja ili psihoterapije (Policija, Dnevna bolnica, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Crveni krst, civilna organizacija „Marita“, Incest Trauma Centar, Dule Srbije, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Pedagoško društvo severno bačkih i južno bačkih pedagoga, Predškolska ustanova „Naša radost“, civilna organizacija „VANCSESZ“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd.). 

Učešće u istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji
              Fondacija mentale higijene „Exspecto“ učestvovala je kao partnerska organizacija Incest Trauma Centra u reprezentativnom istraživanju Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji. Nosioc projekta Incest Trauma Centar zatražio je od Exspecta da organizuje javnu raspravu stručnjaka Severnobačkog Okruga o rezultatima istraživanja i predviđenim preventivnim merama i programa. Pored toga aktivno smo učestvovali u raspravi o preventivnom marerijalu koji je predviđen za predškolski uzrast

3.    Rana prevencija mentalnog zdravlja - „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“
Projektom „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ smo uveli programe namenjene mladim parovima, budućim roditeljima i onima koji su to već postali. U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata  primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i roditeljima male dece.
Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da  iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja. Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.

Nedelja rađanja
U okviru međunarodnog projekta „Nedelja rađanja” organizovali smo šest predavanja/ radionica za trudnice i roditelje i veliku akciju: „Drvo rođenja”
Program nedelje je bio sledeći: 
• Akcija „Drvo rođenja” – u 2016. smo obeležili petu godina Nedelje rađanja na Paliću, na igralištu pored jezera, odabrali smo drvo koje simbolizuje drvo rađanja a prisutne porodice su okačile imena svoje dece na grane tog drveta.
• „Doživeti ili preživeti- podela razmišljanja o porođaju” – predavač: Vataščin Balazs Emese, dula
• „Neometani porođaj” – predavač: Maróy Ditta, akušerska sestra
• „Život nakon porođaja – praktični saveti za prve mesece“ - predavač: Komenda Renata, patronažna sestra, savetnica za dojenje
• „Intimnost, seksualni život nakon porođaja” – predavač: Szombati Grosko Zsuzsa, perinatalna savetnica
• „Obrada doživljaja porođaja i rađanja” – predavač: Karner Beatrix, perinatalna savetnica
• „Sistemska perspektiva - razrešavanje negativnih transgeneracijskih obrazaca” – predavač: Karner Beatrix, perinatalna savetnica
U programe „Nedelja rađanja” uključilo se više od 300 zainteresovanih budućih roditelja.
 Nedelja nošenja
        U okviru Međunarodne nedelje nošenja, u oktobru, organizovali smo predavanje i akciju za promovisanje nošenja beba u marami. 
Program nedelje nošenja:  
• Afektivna vezanost i vaspitanje deteta, radionica, edukator: Ana Gobor Senaši savetnice za nošenja beba u marami
• „Bebi u marami je dobro“ - akcija u centru grada, gde smo uz šetnju i flashmob na Korzou zajedno sa roditeljima promovisali nošenje beba u marami. Uključilo se oko 30 roditelja.
Nedelja dojenja
          U okviru Svetske nedelje dojenja organizovali smo akciju, šetnju i piknik za dojenje sa nazivom : „Piknik za podršku dojenju“ U interaktivnom razgovoru svi zainteresovani imali su mogućnost da svoja pitanja postave Komenda Renati, savetnici za dojenje. U program se uključilo oko 50 zainteresovanih.
Patuljački kutak
Svakog meseca se oglašavamo novim programima i radionicama za roditelje i njihove bebe. Svi programi su osmišljeni tako da roditelji budu zajedno sa svojim bebama kako bi došli do zajedničkog doživljaja preko interaktivnih radionica, ili do novih znanja preko razgovora i predavanja stručnjaka iz raznih oblasti.
Teme koje smo tokom godine obradili: 
• „Dvojezičnost u porodici – da li je moguće?“ : Nora Benčik Gogolak, profesor engleskog jezika i Livia Joo Horti, psiholog
• „Gde nam počinje seksualnost – psihoseksualni razvoj dece“ : Livia Joo Horti, psiholog, psihoterapeut
• „Loptajmo se – razvoj govora i motorike pomoću lopte“ : Ilma Černik, pedagog i terapeut motorike i razvoja, Agota Jelačik Šutuš, logoped
• „Rani razvoj“ : Marta Pavlović, reedukator i dečji terapeut
• „Kako funkcionišu bebe?“ : Renata Komenda, patronažna sestra i savetnica za dojenje
• „Dojenje i mitovi“ : Renata Komenda, patronažna sestra i savetnica za dojenje
• „Histerično dete, izgubljen roditelj?“: Livia Joo Horti, psiholog, psihoterapeut
• „Poklanjajmo! – kada, šta, koliko i kako?“ : Tinde Ric Dencs , stručni saradnik mentalne higijene
Jednom mesečno, animatori interaktivnih igraonica su stručnjaci grupe „Kerekitő“. 
Do kraja 2016. godine imali smo ukupno 10 susreta u koje se uključilo više od 200 porodica.

4.    Edukacije  za stručnjake  iz raznih oblasti preko akreditovanih programa Fondacije mentalne higijene „Exspecto“
„Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta
Realizovali smo dve trodnevne edukacije (24 radna sata) za vaspitače tokom zime i leta – za ukupno 40 stručnjaka. 
 Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 2009/2010. školske godine.

5.    Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad 
Bavimo se individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, psihoterapijom kao i koordinacijom lečenja zavisnika od PAS. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 129 osoba, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 670 sati individualnih konsultacija, psihoterapija i savetovanja.

Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike 
Na psihoterapijski trening od deset susreta mogli su se uključiti svi zainteresovani, koji su imali motivaciju da nauče ovaj efikasan način psihorelaksacije. Grupa je radila sa 15 učesnika.

Iskustvena grupa samospoznaje kroz bajke

Tokom godine organizovali smo iskustvenu grupu samospoznaje  kroz bajke za odrasle osobe. Susreti su trajali 4 sata, a grupa se sastala mesečno dva puta od septembra i nastaviće sa radom u 2017. godini.

Psihodramska grupa za decu
Psihoterapijska grupa se organizovala za uzrast dece od pet godina. U rad se uključilo osmoro dece. Održano je 10 susreta u trajanju od sat vremena.

6.    Stručno usavršavanje

          Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Ove godine učestvovali smo na edukaciji Serbia Knowledge Exchange u organizaciji Global Fund for Children. Bili smo učesnici na konferenciji Pre i perinatalnog psihološkog i lekarskog društva Mađarske u Budimpešti. Stručna saradnica Fondacije se uključila u edukaciju Univerziteta ELTE-a iz Budimpešte,  za terapeuta bajke.
                            
Brojčani podaci rada za 2016. god.
Grupa u izložbi:             201
Posetioca izložbe:             2600
Grupa podrške:                                   18 susreta    
Javna  rasprava o rezultatimai i potrebnim prevencijskim merama u vezi istraživanja Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji – 25 stručnjaka iz škola, vrtića i Centra za socijalni rad
Anonimni Alkoholičari:                    45 susreta
Tribina o narkomaniji                        2 (130 učesnika)
Filmski klub                                       4 (60 učesnika)
Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:    129 osobe (670 sata)
Autogeni trening                                10 susreta (15 učesnika)
Iskustvena grupa samospoznaje kroz bajke 8 susreta (16 učesnika)
Psihodramska grupa za decu              10 susreta (8 učesnika)
Akreditovane edukacije Fondacije mentalne higijene „Exspecto”: „Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta  2x24 časovna edukacija za 40 vaspitača
Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo
•    Nedelja rađanja                          6 predavanja, 1 akcija, 300 porodica
•    Nedelja nošenja                          2 programa, 30 uključenih roditelja
•    Nedelja dojenja                           Piknik za podršku dojenju, 50 roditelja
•    Patuljački kutak                          18 susreta, 200 uključenih porodica 

Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 5000 osoba

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.