Izveštaj za 2009. godinu

22.07.2021.

Teško je suočiti se sa činjenicom da su droge – neposredno ili posredno – sve prisutnije u našem životu. Teško je naći način kako da pristupimo ovoj temi, kako i na koji način reagovati i formirati stav o narkoticima i narkomaniji. Kako, na koji način da povećamo mentalno zdravlje našeg okruženja.

U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i mladim roditeljima.

Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja. Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.

U cilju podizanja mentalnog zdravlja planirani su novi programi i sadržaji za osnaživanje budućih roditelja da pripremljeno i sa samopouzdanjem stiču nova iskustva trudnoće, porođaja i roditeljstva.

Naše aktivnosti i projekti idu u pravcu sve većeg uključivanja stručnjaka koji su u neposrednom kontaktu sa mladim roditeljima (medicinski radnici, vaspitači, učitelji) u cilju rane prevencije mentalnog zdravlja deteta i zdravog odnosa deteta i roditelja. Dugoročni cilj je pripremanje naše omladine za nove izazove, stvaranje zdravih stavova o životu i rad na podsticanju njihovog samopouzdanja.

Po našem istraživanju koje je sprovedeno na uzorku od 3000 mladih tokom 2006/07. školske godine, u Subotici 30% učenika srednjih škola konzumira neke vrste opojnih droga, a u osmim razredima već 6% mladih. Ustanovili smo i to da se korišćenje ilegalnih droga naglo povećava sa uzrastom. Među mladima uzrasta 16 godina korišćenje iznosi 15%, na uzrastu od 17 godina 24%, 18 godina 36%, dok kod mladih uzrasta 19 godina 47%.

Korišćenje alkohola među osmacima je 34 %, dok je kod srednjoškolaca 75 % (nedeljno bar jednom piju alkoholno piće). Pušenje je isto veoma rasprostranjeno među mladima - 17 % osmaka i 41 % srednjoškolaca puši makar i povremeno.

Narativni izveštaj o realizaciji programa u 2009. godini

    Programi prevencije narkomanije

Izložba „Metamorfozis - Droga“

Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe vodi 11 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).

U 2009. godini, imali smo ukupno 220 grupa, 206 učeničkih i 14 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi). Izložbu je posetilo preko 2760 posetilaca.

Iz Grada Subotica izložbu je posetilo 17 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici 3. i 4. razreda iz 7 srednjih škola.

 

 

 

Naziv škole

Broj grupe

1.

OŠ Sonja Marinković

6

2.

OŠ Ivan Milutinović

4

3.

OŠ Matko Vuković

7

4.

OŠ Đuro Salaj

5

5.

OŠ Sečenji Istvan

7

6.

OŠ Ivan Goran Kovačić

4

7.

OŠ J J Zmaj

7

8.

OŠ Kizur Ištvan

8

9.

OŠ Jovan Mikić

6

10.

OŠ 10. oktobar

5

11.

OŠ Miloš Crnjanski

0

12.

OŠ Sveti Sava

0

13.

OŠ Miroslav Antić

8

14.

OŠ Petefi Šandor

3

15.

OŠ Bosa Miličević

2

16.

OŠ Pionir

1

17.

OŠ Matija Gubec

2

18.

OŠ Hunjadi Janoš

0

19.

OŠ Vuk Karadžić

0

20.

OŠ Vladimir Nazor

2

21.

OŠ Majšanski put

15

22.

Žarko Zrenjanin

7

23.

Gimnazija Kostolanji

1

24.

Gimnazija Svetozar M

6

25.

Muzička škola

0

26.

Medicinska škola

1

27.

Škola za odrasle

5

28.

Tehnička škola

0

29.

Bosa Miličević

0

30.

Hemijska škola

36

31.

Politehnička škola

22

32

Global

0

 

UKUPNO

170

Red. broj

Ostale grupe

Broj grupe

1.

Roditeljski sastanci

3

2.

Studenti raznih fakulteta

0

3.

Grupe za stručnjake

11

4.

Grupe iz drugih Opština

36

5.

Grupe omladinskih organizacija

0

 

UKUPNO

50

Ukupno grupa : 220

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

Na dan 26. juna Fondacija mentalne higijene Exspecto i Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti Grada Subotice organizovala je akcije pod sloganom „Slobodno zakorači u zdravu budućnost“. Štampano su plakati od prošlogodišnjih pristiglih radova, ukupno četiri vrste po 100 komada.

Štampane su i samolepljive nalepnice u obliku stopala (500 kom), na kojima su srednjoškolci pisali svoje poruke o drogi svojim vršnjacima sa sloganom „Slobodno zakorači u zdravu budućnost”. U ovoj akciji su poruke na srpskom, mađarskom, hrvatskom, engleskom i nemačkom jeziku sastavili učenici iz sledećih škola : Hemijska, Politehnička, Tehnička, Medicinska i Kostolanji Deže.

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i kriumčarenja droga je proslavljen 26. juna 2009. godine od 10 časova na Trgu Slobode. U okviru manifestacije delili smo informativni i promotivni materijal, a nastupila je i grupa Sambansa. Zainteresovani su mogli, u cilju promovisanja zdravog života, da se uključe u sportske aktivnosti (stoni tenis).

Ovom prilikom smo lepili i stopala sa porukama srednjoškolaca na pločnik na Trgu slobode i na Korzou.

Uveče, u Srpskom lekarskom društvu, smo organizovali predavanje „Hepatitis C, pitanja i odgovori” - predavač: Dr Tomislav Preveden, infektolog, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad.

Program:

10,00 - 13,00 Trg slobode

    Nastup grupe „ Sambansa”

    Promocija novoštampanih plakata sa sloganom: „Pazi za šta se vezuješ !“, „Šta ćeš ? Staćeš ?“, „Igraj sa mnom, ne sa drogom!“, „Dopuštaš li da te ulovi?“

    Sportski programi (stoni tenis)

    Mini kviz – „Test o stavovima u vezi droge“

    Info desk

    „Lepljenje stopala” sa porukama srednjoškolaca

19,00 - 21,00 Srpsko lekarsko društvo – DLV, podružnica Subotice

„Hepatitis C, pitanja i odgovori” - predavač: Dr Tomislav Preveden, infektolog, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

Organizatori

Fondacija mentalne higijene „Exspecto”

Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti

Učesnici:

Dom zdravlja – Centar za unapređivanje zdravlja i prevenciju bolesti sa polivalentnom patronažnom službom

Dom zdravlja - Savetovalište za mlade

Klub „Mesečina”

Zavod za javno zdravlje Subotica

Hosana - Zajednica za pomoć ovisnicima

„Caritas” Subotičke biskupije

Apoteka Subotice

Tribine o narkomaniji

Tokom oktobra meseca smo organizovali tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike. Gost - predavač bio je bivši, izlečeni narkoman iz Rehabilitacionog centra „Raskršće“ iz Novog Sada. Svedočio je o svom narkomanskom životu i o lečenju. Jedna tribina je bila organizovana za učenike Tehničke škole (65 učenika je bilo prisutno), a druga za učenike gimnazije „Kostolanji Deže“ i Tehničke škole sa prevodom na mađarski jezik (60 učenika je bilo prisutno).

Tribinu „Hepatitis C“ organizovali smo tokom juna meseca. Gost nam je bio dr Tomislav Preveden, infektolog iz Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad. Predavanje je bilo namenjeno lekarima opšte prakse. (ukupan broj prisutnih je 25)

Grupa podrške

Od septembra 2009. godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice narkomana. U devet susreta u trajanju od dva sata uključilo se 10 članova porodica.

Filmski klub

Organizovali smo ukupno pet filmskih klubova.

U saradnji sa Incest Trauma Centom iz Beograda organizovali smo premijerno prikazivanje filma „ Novo je da sam bila zlostavljana“. U dokumentarnom – igranom filmu prikazano je svedočenje osam žena, koje su u svom detinjstvu doživele seksualno zlostavljanje. U filmu po istinitim pričama igraju glumice iz Umetničkog studija glumice Mirjane Karanović.

Prikazivanje filma "Trainspotting" je bilo organizovano za učenike osnovnih škola, osmacima u dva navrata kao i prikazivanje filma "Rekvijem za snove".

Edukacija o narkomaniji vršnjačkim pomagačima

Realizovali smo dve trodnevne edukacije (10 sati) za učenike srednje škole na srpskom i mađarskom jeziku pod naslovom „Izazovi – droga, odoleti ili ne?“ U edukacije su se uključili mladi, ukupno 24 iz sedam srednjih škola Subotice.

Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije, mentalnog zdravlja ili psihoterapije ( Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Savetovalište za mlade, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade pri ministarstvu za turizam, sport i omladinu, Caritas, Crveni krst, Klub 21, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, zajednica „Hosana“, Incest Trauma Centar, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Psihotim, Psihopolis institut, Klinički centar Vojvodine, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd). U više susreta koordinirali smo rad civilnih organizacija iz delokruga narkomanije.

2. Edukacije za stručnjake iz raznih oblasti

„Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike

Tokom godine je bila realizovano pet trodnevnih edukacija (24 radna sata) za prosvetne radnike osnovnih i srednjih škola - za ukupno 80 stručnjaka.

Program je akreditovan od 2008/2009. godine od strane Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

„Prevencija zlostavljanja dece i prevencija vršnjačke agresije”

Realizovana je i edukacija u saradnji sa „Incest Trauma Centrom” iz Beograda. Edukacija je trajala ukupno šest dana – u dva navrata (42 radna sata). Uključili su se prosvetni radnici iz jedanaest osnovnih i dve srednje škole kao i stručnjaci iz Doma zdravlja i PU „Naša radost”.

„Pre – i perinatalna psihologija za stručnjake”

U saradnji sa Pre- i perinatalno psihološkim i lekarskim društvom Mađarske realizovane su dve šestodnevne edukacije (42 radnih sati) za zdravstvene radnike, psihologe i pedagoge. U edukaciju su se uključili zdravstveni radnici (ginekolog – akušer, medicinske sestre) Opšte bolnice iz Subotice, odeljenje neonatologije i ginekologije, zdravstveni radnici (lekari, više medicinske sestre, psiholog) Doma zdravlja (Razvojno savetovalište, Savetovalište za mlade, Centar za unapređivanje zdravlja i prevenciju bolesti sa polivalentnom patronažnom službom, Poliklinika za majku i dete) i stručnjaci (pedagog i psiholozi) iz PU „Naša radost“.

„Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

Dve trodnevne edukacije (24 radna sata) realizovane su za učitelje i vaspitače tokom jeseni. U edukaciju, koju je akreditovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2009/2010 god., su se uključili prosvetni radnici iz osam osnovnih škola i stručnjaci iz vrtića.

„Nasilje nad decom, seksualno zlostavljanje deteta, incest nije tabu“

Dve trodnevne edukacije (15 radnih sati) realizovane su za prosvetne radnike škole Sečenji Ištvan i za vaspitače iz PU „Naša radost“.

3. Konsultacije, koordinacija, savetodavni rad

Bavimo se i individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, kao i koordinacijom lečenja narkomana. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 63 osobe, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 247 sati individualnih konsultacija i savetovanja.

4. Stručno usavršavanje

Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Dve su uključene u edukaciju za Integrativnog psihoterapeuta, a jedna u edukaciju za Transakcionog psihoterapeuta. Jedna koleginica je uključena u specijalističku edukaciju Incest Trauma Centra, Beograd iz oblasti Nasilje u porodici i seksualno zlostavljanje dece. Uključena je i u edukaciju Autogenog treninga – osnovni nivo.

Tokom godine učestvovali smo na raznim kongresima, stručnim skupovima, (Sabor psihologa Srbije, Palić, na kojoj smo učestvovale sa dva izlaganja – Okrugli sto: Pre i perinatalna psihologija- Uloga novih iskustava, znanja i stavova u promeni medicinske prakse, Multimedijalne izložbe: Izazovi – droga, odoleti ili ne, Kongres psihodramskog društva Mađarske, Budimpesta, Kongres mentalne higijene, Budimpešta, Javna rasprava o predlogu zakona o kontroli psihoaktivnih supstanci, Izvršno veće, Novi Sad,

5. Istraživanje

Tokom 2008/2009 školske godine počeli smo istraživanje sa ciljem da se bolje upoznamo sa načinom na koji mladi Subotičani organizuju svoj dan, kako i na koji način organizuju svoje slobodno vreme. Koliko vremena provode sa svojom porodicom i uz kakve programe, koliko vremena provode sami uz gledanje televizije, ili pred ekranom kompjutera, gde i kako stiču nove poznanike, koliko njih se bavi sportom, da li odlaze u kladionice, u „igraonice” i koliko para u proseku potroše na to. Ovom istraživanjem je obuhvaćeno 2205 učenika od 14 do 19 godina. Dobrovoljno i anonimno anketiranje mladih trajalo je tokom čitave školske godine. Obrada materijala je u toku. Saopštenje rezultata sledi u 2010. godini.

6. Poteškoće i problemi sa kojima bili suočeni

Na žalost zbog nedostatka para (rebalans) morali smo odustati od projekta "Novi izazovi - trudnoća, porođaj, roditeljstvo", kojim su predviđene neposredne i razne aktivnosti prema budućim i mladim roditeljima radi rane prevencije i intervencije u oblasti mentalnog zdravlja.

Brojčani podaci rada za 2009. god.

Grupe u izložbi: 220

Posetioci izložbe: 2762

Broj škola koje su posetile izložbu: 24 iz Subotice

15 iz drugih Opština

Grupa podrške: 9 susreta (sa cca 10 učesnika)

Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija: 63 osoba ( 247 sati)

Filmski klub : 5 (sa cca 245 učesnika)

Tribina: 2 (sa cca 125 učesnika)

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

Uključeno cca 650 učesnika raznih programa

Edukacije :

Ukupan broj edukacija: 14

Ukupan broj sati edukacije: 350

Ukupan broj edukovanih stručnjaka iz prosvete i medicine: 206

A. Prevencija zlostavljanja dece i prevencija vršnjačke agresije

42 radna sata

21 učesnika

B. Pre – i perinatalna psihologija za stručnjake

2 x 45 radnih sati

33 učesnika

C. "Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

2 x 24 radna sata

32 učesnika

D. „Nasilje nad decom, seksualno zlostavljanje deteta, incest nije tabu“

2 x 15 radna sata

40 učesnika

E. „Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike

5 x 24 radna sata

80 učesnika

F. „Izazovi – droga, odoleti ili ne?“ - vršnjačka edukacija za srednjoškolce

2 x 10 radna sata

24 učesnika

Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 4100 osoba

Projektni direktor

Joó-Horti Lívia

 

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.