Izveštaj za 2013. godinu

22.07.2021.

 1. Programi prevencije narkomanije

Izložba „Metamorfozis  - Droga“
 Izložbu „Metamorphozis – droga“ svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi. Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe  vodi 11 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).
U 2013. godini, imali smo ukupno 198 grupu, 190 učeničkih i 8 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi, medicinski radnici). Izložbu je posetilo preko 2574 posetilaca.
Iz Grada Subotica izložbu je posetilo 20 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici  3. i 4. razreda iz 7 srednjih škola.
 
            Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga             
 Na dan 26. juna, Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti Grada Subotice organizovala je konferenciju za štampu na kojoj je učestvovala Fondacija mentalne higijene „Exspecto” i na kojoj smo izvestili javnost o svojim programima i rezultatima rada iz oblasti prevencije narkomanije.
            Tribine o narkomaniji – „Uticaj narkomanije na moj život“
           Tokom oktobra meseca smo organizovali tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike. Gost - predavač bio je bivši, izlečeni narkoman iz Rehabilitacionog centra „Raskršće“ iz Novog Sada. Svedočio je o svom narkomanskom životu i o lečenju. Jedna tribina je bila organizovana za učenike Hemijsko-tehnološke škole (69 učenika je bilo prisutno), a druga za učenike škole Bosa Milićević (68 učenika je bilo prisutno).
            Učestvovali smo na tribinama o narkomaniji u OŠ „Sonja Marinković“ gde su bili prisutni roditelji i učenici viših razreda i u Srpskom kulturnom društvu „Sveti Sava“ u organizaciji Restarta.
Grupa podrške
           Cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice narkomana. U 22 susreta u trajanju od dva sata se uključilo 10 članova iz 6 porodica.
           Filmski klub
          Organizovali smo ukupno 10 filmskih klubova.
Prikazivanje filma „Trainspotting“, „Košarkaški dnevnik“ je u više navrata bilo organizovano za učenike VIII razreda osnovnih škola.     
             Edukacija o narkomaniji vršnjačkim pomagačima
 
             Realizovali smo dve četvorodnevne edukacije za učenike srednje škole na srpskom i na mađarskom jeziku pod naslovom „Izazovi – droga, odoleti ili ne?“. U edukacije su se uključili mladi, ukupno 51 učenik iz šest srednjih škola (Gimnazija Svetozar Marković, Medicinska, Politehnička, Ivan Sarić, Hemijsko-tehnološka i Muzička) iz Subotice.
             Anonimni Alkoholičari (AA)
            Grupa Anonimnih Alkoholičara (AA)je počela sa radom u aprilu. Stručnu pomoć su u početku rada dobili od grupa Anonimnih Alkoholičara iz Novog Sada i Beograda. Sastaju se nedeljno jednom, a tim sastancima mogu da se priključe svi zainteresovani koji imaju problem sa alkoholom i koji žele da prestanu sa pijenjem. Ove godine su imali 37 susreta. 
    

 1. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

            Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije,  mentalnog zdravlja ili psihoterapije ( Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Savetovalište za mlade, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Caritas, Crveni krst, Klub 21, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, zajednica „Hosana“, Incest Trauma Centar, Centar za promociju zdravlja žena, La Leche Liga Srbije, Dule Srbije, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd.).
Saradnja sa Incest Trauma Centrom-Beograd
Sa koleginicama iz Incest Trauma Centra – Beograd smo 9. maja 2013. godine organizovali Javni čas na temu seksualnog nasilja. Tokom javnog časa su emitovana dva kratka filma „ I ja sam uz tebe“ i „Tagged“ nakon čega se vodila diskusija. Na Javnom času su učestvovali učenici iz pet subotičkih srednjih škola (Politehnička, Medicinska, Hemijska, Bosa Milićević, Ivan Sarić) kao i članovi stručne službe škole, a bilo je ukupno 250 prisutnih.
Saradnja sa Centrom za promociju zdravlja žena
           U sarasnji sa Centrom za promociju zdravlja žena i Domom zdravlja Subotice organizovali smo u Društvu lekara Vojvodine – Subotica, poludnevnu edukaciju za medicinske radnike na temu: „Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu prema Posebnom protokolu Ministarstva zdravlja Republike Srbije“. U edukaciju se uključilo 45 medicinskih radnika iz Subotice (ginekolozi, lekari opšte prakse, više medicinske sestre, medicinske sestre).
Teme i predavači:

 • Informacija o softveru i Posebnom protokolu Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju,  predavač: Dr. Stanislava Otašević
 • Zdravstvena služba i rodno uslovljeno nasilje, predavač:  Prof. Dr. Viktorija Cucić
 • Značaj evidentiranja i dokumentovanja nasilja nad ženama, predavač: Prof. Dr. Slobodan Savić
 • Izloženi ste nasilju u partnerskom odnosu i tražite zaštitu od lekara(ke), socijalnog radnika, policajca(ke) i sudije(ke)?, predavači: Dr. Ljiljana Bogavac i Dušica Popadić

        Podela stručne literature stručim službama škole
       Svim stručnim službama osnovnih i srednjih škola Subotice smo podelili stručnu literaturu Kreativnog centra: Ričard Nelson, Džudit Gelas, „Moć da se spreči samoubistvo -  Vodič za tinedžere koji pomažu tinedžerima“.
 

 1.  Edukacije  za stručnjake  iz raznih oblasti preko akreditovanih programa Fondacije mentalne higijene „Exspecto“         

               „Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike
             Tokom godine smo  realizovali jednu trodnevnu edukaciju (24 radna sata)  za prosvetne radnike srednje škole - za ukupno 25 stručnjaka.
Program je akreditovan od 2008/2009. školske godine od strane Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
            
             „Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta
            Realizovali smo dve trodnevne edukacije (24 radna sata)  za vaspitače tokom proleća i jeseni – za ukupno 40 stručnjaka.
 Program je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 2009/2010. školske godine.
 

 1.  Rana prevencija mentalnog zdravlja - „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“

         Pod projektnim nazivom „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ smo krenuli sa programima namenjenim mladim parovima, budućim roditeljima i onima koji su već postali. U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata  primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodiljama i roditeljima male dece.
Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da  iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja.  Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.
 
                Nedelja rađanja
               U okviru međunarodnog projekta „Nedelja rađanja” organizovali smo devet predavanja i radionica za trudnice i roditelje.
Program nedelje je bio sledeći:

 • Nove majke, novi očevi, novorođenče – ko šta zna? Trudnoća i porođaj iz ugla sva tri učesnika, predavač: Andrea Andrek, pre- i perinatalna psihološkinja
 • Čarobni dodiri – Metodika i umetnost haptonomije, predavač: Andrea Andrek, pre- i perinatalna psihološkinja
 • Problematika neplodnosti iz ugla medicine, predavač: Dr Atila Vereckei, ginekolog, akušer
 • Aktivna i sigurna trudnoća, predavač: Emeše Balaž, instruktorka joge
 • Odvajanje od roditelja i novi susreti,predavač: Livia Jo Horti, psiholog, psihoterapeut
 • Bebi u marami je dobro, predavač: Ana Gobor Senaši, instruktorka za nošenje
 • Dula – profesionalna pratnja na porođaju, predavač: Mirjana Gnjatić, dula
 • VBAC sa primerima dobre prakse, predavač: Andrea Mejkuti, dula
 • Dojenje, predavač: Marija Taraba, LLLinstruktorka za dojenje

 
         Nedelja nošenja
        U okviru međunarodne nedelje „Nedelja nošenja“ u oktobru organizovali smo predavanje, radionicu i akciju za promovisanje nošenja beba u marami. Program nedelje nođenja:  predavanje- „Afektivna vezanost i vaspitanje deteta“, radionica- „Bebi u marami je dobro“ i akcija u centru grada, gde smo uz šetnju na Korzou zajedno sa roditeljima promovisali nošenje beba u marami, uključilo se oko 30 porodica.
 
         Patuljački kutak
        Od jeseni ove godine krenuli smo sa projektom „Patuljački kutak“. U dvonedeljnim susretima roditelji dece od 0 do 3 godine imaju priliku da porazgovaraju sa stručnjacima o određenim temama kao i da se uz animaciju stručnjaka igraju zajedno sa svojim bebama. Teme koje smo do sada obradili: Afektivna vezanost beba i roditelja, Kada treba da se obratimo lekaru?, Kada treba krenuti sa dohranjivanjem beba?. Učesnici interaktivnih razgovora bili su, pored naših stručnjaka, Dr Čila Ladocki, dečji lekar - specijalista, Renata Komenda, patronažna sestra. Animaciju igre vode stručnjaci grupe „Kerekitő“. Do kraja 2013. godine imali smo 7 susreta u koje se uključilo više od 130 porodica.
 

 1. Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad

          Bavimo se i  individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, kao i koordinacijom lečenja narkomana. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 77 osoba, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 526 sati individualnih konsultacija i savetovanja.
          Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike
Na psihoterapijski trening od deset susreta mogli su se uključiti svi zainteresovani, koji su imali motivaciju da nauče ovaj efikasan način psihorelaksacije. Grupa je radila sa 15 učesnika.
 

 1. Stručno usavršavanje

          Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Ove godine učestvovali smo na  III. Kongresu psihoterapeuta Srbije, koji je bio održan u Beogradu.                                            
Brojčani podaci rada za 2013. god.
 
Grupe u izložbi:                                   198
Posetioci izložbe:                                2574
Grupa podrške:                                   22 susreta       
Filmski klub :                                      10 (sa cca 150 učesnika)
Tribina  „Uticaj narkomanije na moj zivot”: 2 (sa cca 137 učesnika)
Edukacija o narkomaniji vršnjačkim pomagačima:  2x3 dana (51 učesnika)
Anonimni Alkoholičar                        37 susreta
Javni čas sa Incest Trauma Centrom  250 učesnika
Edukacija za medicinske radnike:       45  učesnika
Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:    78 osoba ( 526 sati)
Autogeni trening:                                 10 susreta, 15 učesnika
Akreditovane edukacije Fondacije mentalne higijene „Exspecto”: 2

 • Ukupan broj održanih edukacija:         3
 • Ukupan broj sati edukacije:                 72
 • Ukupan broj edukovanih stručnjaka iz prosvete:  65

Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo

 • Nedelja rađanja                          9 predavanja, 180 učesnika
 • Nedelja nošenja                          3 pograma, 30 uključenih porodica
 • Patuljački kutak                          7 susreta, 130 uključenih porodica

Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 4500 osoba
            
           Projektna direktorka                                     Predsednica Upravnog odbora
             Joó-Horti Lívia                                                       Pavlovity Márta                                                         

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.