Izveštaj za 2011. godinu

22.07.2021.

  1. Programi prevencije narkomanije

       Izložba „Metamorfozis  - Droga“

 Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi.  Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe  vodi 14 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).

U 2011. godini, imali smo ukupno 201 grupu, 190 učeničkih i 11 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi, medicinski radnici). Izložbu je posetilo preko 2815 posetilaca.

         

               Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga      

          

 Na dan 24. juna, Fondacija mentalne higijene Exspecto i Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti Grada Subotice organizovala je akciju pod sloganom Izbor je tvoj.

U okviru manifestacije delili smo informativne i promotivne materijale.  Zainteresovani su mogli, u cilju promovisanja zdravog života, da se uključe u zabavne i sportske aktivnosti (stoni tenis, pikado itd|) .

Ovom prilikom smo prolaznicima delili flajere raznih relevantnih institucija i organizacija sa porukama o zdravom životu, zdravim stavovima i opasnostima PAS-a. Tokom manifestacije je nastupao bend Sambansa.

Uveče, u 19 sati, na Otvorenom univerzitetu održana je promocija filma „Video igrama protiv ljudskog uma“ u organizaciji Kluba 21.

Program:

10,00 - 13,00 Trg

Nastup grupe „ Sambansa”

  • Sportski programi  (stoni tenis, pikado itd) –
  • Info desk
  • Deljenje flajera 

19,00   Otvoreni univerzitet     

  • Promocija filmova

„Video igrama protiv ljudskog uma”

Učesnici         

 

Fondacija mentalne higijene „Exspecto” 

Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti

Dom Zdravlja - Patronažna služba

Savetovalište za mlade

Klub „Mesečina”

Zavod za javno zdravlje

Zajednica Hosana

Caritas

Ctveni krst

Dneveni centar – Centar za socijalni rad

     

          Grupa podrške

 

           Cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice narkomana. U 29 susreta u trajanju od sat i po uključilo se 12 članova porodica.

     

           Filmski klub

 

           Organizovali smo ukupno 5 filmskih klubova.

Prikazivanje filmova „Virtuelna stvarnost“, „Trainspotting“, „Košarkaški dnevnik“ je bilo organizovano za učenike osnovnih škola (VIII razredi)  kao i prikazivanje filma  "Rekvijem za snove" (srednjoškolci).

       

          Droge ne poznaju granicu – međunarodna konferencija

 

Kroz Hungary– Serbia IPA Cross –border Co- operation Programme projekat pod nazivom „Drugs do not know borders”, pod  brojem IPAHUSRB1002/222/022 organizovali smo međunarodnu konferenciju u Subotici. Na jednodnevnu konferenciju se registrovalo 120 stručnjaka iz regije. Predavanja su iz pet uglova pokušala prikazati stanje u vezi problematike droga.

 

Program konferencije

14.12.2011. Svečana sala Gradske kuće, Subotica, Srbija

 

9,00 – 9, 50  Registracija

10,00 – 10, 10 Pozdravni govor

Maria Biači , članica Subotičkog Gradskog veća zadužena za socijalnu zaštitu i zdravstvo

 

                           Projektni partneri i aktivnosti sa obe strane granice

10,10 -  10,35   Rad i programi Fondacije mentalne higijene “Exspecto” u IPA projektu

Predavač:  Livia Joo – Horti, psihološkinja, psihoterapeutkinja, programska direktorica Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ u Subotici, Srbija

10,35 – 11,00  Rad Centra za socijalni rad “Homokhat” i upoznavanje sa elementima  programa u projektu “Droge ne poznaju granicu”

Predavač:  Edit Čoti Erdeg direktorica Integrativnog centra socijalne i dečje zaštite “Homokhat”, Mađarska

 

                            Strategije protiv droge i akcioni planovi

11,00– 11,15 Pregled strategije za borbu protiv droge u Srbiji

Predavač:  Dijana Živanović, psihološkinja, stručna saradnica Fondacije mentalne higijene “Exspecto“ u Subotici, Srbija

11,15 – 11,30 Nacionalna strategija za borbu protiv droge u Mađarskoj

Predavač:  Dr. Ferenc Grežadirektor Nacionalnog centra protiv droge u Mađarskoj

 

11,30- 12,00 Pauza

                        

                            Lečenje i rehabilitacija- praksa i iskustva

12,00 – 12,15 Aktuelni problemi lečenja  zavisnika od psihoaktivnih supstanci

Predavač:  Dr. Zoltan Šagi, neuropsihijatar, psihoteraput, načelnik Dnevne bolnice u Opštoj bolnici Subotica, Srbija

12,15– 12,30 Ponuda mogućih lečenja zavisnosti u okolini Morahaloma

Predavač:  Kristina Tot Saborukovoditeljka Dnevnog odeljenja za zavisnike u Centru za socijalni rad “Homokhat”, Mađarska

 

                            Prevencija

12,30 – 12,45 Prevencija na subotički način

Predavač:  Maja Stoparić, psihološkinja, psihoterapeutkinja, koordinatorka Savetovališta za mlade pri Domu zdravlja  u Subotici, Srbija

13,00 – 13,15 Preventivni rad Omladinskog centra kao deo integralne ponude preventivnog rada u i oko Segedina

Predavač:  Zoltan Aranj, direktor Omladinskog centra za prevenciju i lečenje „Dr Tereza Farkašinski” u Segedinu, Mađarska

 

                         Krijumčarenje droge, suzbijanje ponude

13,15 – 13,30 Suzbijanje krijumčarenja narkotika u graničnoj policiji

Predavač:  Milenko Vukadinović, policijski savetnik, šef Odseka za suzbijanje prekograničnog kriminala, Uprava granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije                  

13,30- 13,45 Iskustvo pogranične policije iz oblasti narkomanije

Predavač: Gabor Eberhardt, načelnik i potpukovnik  pogranične policije Policijske uprave na teritoriji okruga Čongrad , Mađarska

14,00 – 15,00 Posluženje za učesnike konferencije

     

  1. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

 

            Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama, koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije,  mentalnog zdravlja ili psihoterapije ( Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Savetovalište za mlade, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade pri ministarstvu za turizam, sport i omladinu, Caritas, Crveni krst, Klub 21, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, zajednica „Hosana“, Incest Trauma Centar, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Psihotim, Psihopolis institut, Klinički centar Vojvodine, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd). U više susreta koordinirali smo rad civilnih organizacija iz delokruga narkomanije.

 

         Saradnja sa Incest Trauma Centrom-Beograd

 

U saradnji sa Incest Trauma Centra – Beograd  smo 20. septembra 2011. godine otvorili interaktivnu instalaciju pod nazivom „Ja koju/kojeg niko ne poznaje“ u Domu učenika. Instalacija je, posle premijere u Beogradu, stigla u Suboticu i bila postavljena kod nas tri nedelje. Više stotina srednjoškolaca i drugih zainteresovanih je posetilo Instalaciju i ostavilo svoje impresije o doživljaju ove tabu teme.

 

  1.  Edukacije  za stručnjake  iz raznih oblasti

                   

               „Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike

 

Tokom godine su bile realizovane dve trodnevne edukacije (24 radna sata)  za prosvetne radnike osnovnih i srednjih škola - za ukupno 40 stručnjaka.

Program je akreditovan od 2008/2009. školske godine od strane Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

 

             „Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

 

Tri trodnevne edukacije (24 radna sata) realizovali  smo za učitelje i vaspitače tokom proleća – za ukupno 60 stručnjaka.

 Program je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 2009/2010. školske godine.

        

            „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“

 

Mladim roditeljima smo ponudili dve edukacije o prednostima nošenja bebe u marami. Na kursu su naučili kako da vezuju specijalnu maramu i koje su psihološke prednosti ovakvog zajedništva između  roditelja i bebe.

         

  1. Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad

 

Bavimo se i  individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, kao i koordinacijom lečenja narkomana. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 98 osoba, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 307 sati individualnih konsultacija i savetovanja.

 

              Grupa samospoznaje za mlade

 

Držali smo grupu samospoznaje za mlade. U deset susreta u trajanju od 30 sati uključilo se 15 mladih.

 

           Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike

 

Na psihorelaksacioni trening od deset susreta mogli su se uključiti svi zainteresovani, koji su imali motivaciju da nauče ovaj efikasan način relaksacije. Grupa je radila sa 15 učesnika.

 

  1. Stručno usavršavanje

 

Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji.

Tokom godine smo učestvovali na kongresu i na raznim stručnim edukacijama  (I. Kongres prihoterapeuta Srbije, Beograd, Finansijski uspeh i finansijski skript, Psihopolis, Novi Sad, Tehnike vezivanja marame za nošenje beba, Exspecto, Subotica, Tehnike intervjuisanja žena i maloletnih lica koji su preživeli seksualno zlostavljanje i nasilje u porodici, Incest Trauma Centar, Beograd, Trening za trenere/trenerice: Kako pripremiti i izvoditi edukativni program o nasilju nad ženama i decom, Incest Trauma Centar, Beograd)

  

  1. Istraživanje

 

            Tokom 2010/2011. školske godine ponovili smo istraživanje „Izazovi –droga, odoleti ili ne?”. Od predhodnog istraživanja prošlo je četri godine i želeli smo da vidimo - nakon čertvorogodišnjeg rada na prevenciji i osvešćenju mladih subotičana o opasnostoma droge - imamo li uspeha? Bitno nam je da evaluiramo rad i longitudinalno. Hipoteza je da raznovrsni programi Exspecta prema mladima, roditeljima, stručnjacima  i osmišljeno povezivanje raznih drugih preventivnih programa  društvenih i civilnih organizacija daju iskazivane rezultate.

 Ovom istraživanjem je obuhvaćeno 1644 učenika od 14 do 19 godina. Dobrovoljno i anonimno anketiranje mladih trajalo je tokom čitave školske godine. Obrada materijala je u toku.

 

 

Brojčani podaci rada za 2011. god.

 

Grupe u izložbi:                                   201

Posetioci izložbe:                                2815   

Grupa podrške:                                    29 susreta (sa cca 12 učesnika)

Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:   98  osoba ( 307 sati)

Međunarodna konferencija – „Droge ne poznaju granicu „

            10 predavača iz Mađarske i Srbije

            120 registrovanih učesnika

Filmski klub :                                      5 (sa cca 100 učesnika)

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

             Uključeno cca 700 učesnika raznih programa   

Instalaciju pod nazivom „Ja koju/kojeg niko ne poznaje“  cca 300 učesnika

Samospoznajna grupa za mlade:          10 susreta, 15 učesnika

Autogeni trening:                                 10 susreta, 15 učesnika

Edukacije :

Ukupan broj edukacija:                    7

Ukupan broj sati edukacije:          126

Ukupan broj edukovanih stručnjaka iz prosvete:  120

          A.  „Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike

                 2 x 24 radnih sati

                 40 učesnika

          B. „Iza sedam gora i sedam mora” – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta

                3 x 24 radnih sati

                60 učesnika

          C. „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“

                2 x 3 radnih sati

               

Istraživanje „Izazovi –droga, odoleti ili ne?” :       1644 ispitanih

 

Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 4400 osoba

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.