Izveštaj za 2010. godinu

22.07.2021.

1. Programi prevencije narkomanije

Izložba „Metamorfozis  - Droga“

 Izložbu Metamorphozis – droga svečano smo otvorili 8. novembra. 2006. godine. Od tada permanentno primamo i vodimo grupe mladih i odraslih u izložbi.  Grupe primamo sa maksimalnih 15 učesnika po grupi. Jedna poseta traje 2 - 2,5 sata. Grupe  vodi 11 edukovanih, stručnih animatora (psiholozi, pedagozi).

U 2010. godini, imali smo ukupno 241 grupu, 229 učeničkih i 12 grupa za odrasle (roditeljski sastanci, grupe za stručnjake – nastavnici, vaspitači, profesori, psiholozi, medicinski radnici). Izložbu je posetilo preko 3133 posetilaca.

Iz Grada Subotica izložbu je posetilo 20 osnovnih škola sa svojim osmim razredima i učenici  3. i 4. razreda iz 7 srednjih škola.

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga                

 Na dan 26. juna, Fondacija mentalne higijene Exspecto i Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti Grada Subotice organizovala je akciju pod sloganom „Promoviši i ti zdrav  život“.

Štampane su razglednice sa motivima radova mladih na temu borbe protiv droge (500 kom), na kojima su srednjoškolci pisali poruke vršnjacima o zdravom životu. Adresirane poruke su istog dana poslate poštom, a jedan deo (koji nije bio adresiran) je  podeljen prolaznicima u centru grada.

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga je proslavljen 26. juna 2010. Godine, od 10 časova, na Trgu Slobode. U okviru manifestacije delili smo informativni i promotivni materijal, a nastupila je i grupa Sambansa. Zainteresovani su mogli, u cilju promovisanja zdravog života, da se uključe u sportske (stoni tenis, pikado) i plesne aktivnosti.

Program:

10,00 - 13,00 Trg slobode

  • Nastup grupe „ Sambansa”
  • Sportski i plesni programi  (stoni tenis, pikado itd.)
  • Mini kviz – „Test o stavovima u vezi droge“
  • Info desk
  • Deljenje razglednica sa porukama srednjoškolaca iz Subotice

 

Učesnici - Résztvevők:         

 

Fondacija mentalne higijene „Exspecto”

Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti

Dom Zdravlja - Patronažna služba

Savetovalište za mlade

Klub „Mesečina”

Zavod za javno zdravlje

Zajednica Hosana

Caritas

Crveni krst

Apoteka Subotica

           

            Tribine o narkomaniji

 

           Tokom oktobra meseca smo organizovali tribinu “Uticaj narkomanije na moj život“ za učenike. Gost - predavač bio je bivši, izlečeni narkoman iz Rehabilitacionog centra „Raskršće“ iz Novog Sada. Svedočio je o svom narkomanskom životu i o lečenju. Jedna tribina je bila organizovana za učenike Tehničke škole „Ivan Sarić“ (70 učenika je bilo prisutno), a druga za učenike „Politehničke“  i Tehničke škole „Ivan Sarić“ sa prevodom na mađarski jezik (65 učenika je bilo prisutno).

            Tribina o narkomaniji bila je organizovana i u OŠ „Sonja Marinković“, gde su bili prisutni roditelji i učenici viših razreda.

 

Grupa podrške

 

           Cele godine vodili smo Grupu podrške za članove porodice narkomana. U 22 susreta u trajanju od sat i po uključilo se 15 članova porodica.

 

           Filmski klub

 

           Organizovali smo ukupno 13 filmskih klubova.

Prikazivanje filma „Virtuelna stvarnost“, „Trainspotting“, „Košarkaški dnevnik“ je u više navrata bilo organizovano za učenike osnovnih škola (VIII razredi)  kao i prikazivanje filma  "Rekvijem za snove" (srednjoškolci).

 

          Edukacija o narkomaniji vršnjačkim pomagačima

 

Realizovali smo dve trodnevne edukacije (12 sati) za učenike srednje škole na srpskom i mađarskom jeziku pod naslovom „Izazovi – droga, odoleti ili ne?“. U edukacije su se uključili mladi, ukupno 30 iz četiri srednje škole iz Subotice.

 

        

  1. Saradnja sa raznim institucijama i civilnim organizacijama

 

            Nastavili smo saradnju sa raznim institucijama i organizacijama,  koje u svom delokrugu rade na problematici narkomanije,  mentalnog zdravlja ili psihoterapije ( Komisija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Policija, Dnevna bolnica, Savetovalište za mlade, Patronažna služba, Zavod za javno zdravlje, Centar za socijalni rad, Kancelarija za mlade pri ministarstvu za turizam, sport i omladinu, Caritas, Crveni krst, Klub 21, Rehabilitacioni centar „Raskršće“, zajednica „Hosana“, Incest Trauma Centar, Savez društva psihoterapeuta Srbije, Psihotim, Psihopolis institut, Klinički centar Vojvodine, Udruženje dečje integrativne psihoterapije, Učiteljski fakultet u Subotici, Predškolska ustanova „Naša radost“, osnovne i srednje škole u Subotici i u regiji, lokalni i regionalni mediji itd). U više susreta koordinirali smo rad civilnih organizacija iz delokruga narkomanije.

 

Saradnja sa Incest Trauma Centrom-Beograd

 

Sa kolegama iz Incest Trauma Centra – Beograd smo 4. novembra 2010. godine učestvovali u kampanji pod nazivom „Da ne bude tabu – prevencija seksualnog zlostavljanja dece i žena“. Tokom akcije, koja se odvijala u centru grada, prolaznicima je deljen promotivni materijal Incest Trauma Centra-Beograd i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“, a takodje smo informisali i edukovali zainteresovane sugradjane o temi seksulanog nasilja. Takođe, tokom akcije smo prolaznicima prikazali izlozbu rukom iscrtanih majica, sa motivima na temu seksualnog zlostavljanja, koje su nacrtale žene-žrtve seksualnog nasilja. Ova izlozba je ostavila jak utisak na prolaznike. Tokom akcije, našim sugrađanima  je premijerno sa razglasa puštana prva pesma koja je u Srbiji napravljena na temu seksualnog nasilja u saradnji Incest Trauma Centra-Beograd i Aleksandre Kovač.

 

 

  1.  Edukacije  za stručnjake  iz raznih oblasti

          

            

               „Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike

 

Tokom godine su bile realizovane tri trodnevne edukacije (24 radna sata)  za prosvetne radnike osnovnih i srednjih škola - za ukupno 60 stručnjaka.

Program je akreditovan od 2008/2009. školske godine od strane Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

            

              „Nasilje nad decom – znaci, akcija, prevencija”

 

Realizovana je  edukacija  u dva navrata na srpskom i mađarskom jeziku za prosvetne radnike u predškolskoj  ustanovi. Ukupno se uključilo 40 vaspitača.

Program je akreditovan od 2009/2009. školske godine od strane Republičkog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.             

            

  1. Konsultacije, koordinacija, savetodavni i psihoterapijski rad

 

Bavimo se i  individualnim savetodavnim radom i konsultacijama lica koja su nam se obratila zbog raznih problema, kao i koordinacijom lečenja narkomana. Tokom godine obratilo nam se za pomoć 77 osobe, sa kojima smo se susreli u više navrata po dogovoru. Ukupno smo ostvarili 262 sata individualnih konsultacija i savetovanja.

 

Grupa samospoznaje za mlade

 

Držali smo grupu samospoznaje za mlade. U deset susreta u trajanju od 30 sati ulkjučilo se 15 mladih.

 

Autogeni trening – trening psihorelaksacione tehnike

 

Na psihoterapijski trening od deset susreta mogli su se uključiti svi zainteresovani, koji su imali motivaciju da nauče ovaj efikasan način psihorelaksacije. Grupa je radila sa 15 učesnika.

 

 

  1. Stručno usavršavanje

 

Stalno zaposlene stručne saradnice Fondacije su u permanentnoj edukaciji. Dve su tokom godine završile edukaciju za Integrativnog psihoterapeuta, a jedna je još u edukaciji za Transakcionog psihoterapeuta.

Tokom godine smo učestvovali na kongresu i na raznim stručnim edukacijama  (II. kongres Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS), gde smo imali poster prezentaciju na temu „Izazovi – droga, odoleti ili ne – izložba „Metamorphozis - droga“ u Subotici, Trening za trenera iz autogenog treninga, Psihopolis, Novi Sad, Savetovanje zavisnih od droge, Psihopolis, Beograd, Trening o javnoj komunikaciji za nastupnice ljudskih prava, ITC, Beograd i Ciceron, Zagreb)

 

 

  1. Istraživanje

 

            Tokom 2009/2010. školske godine počeli smo istraživanje sa ciljem da se bolje upoznamo sa načinom na koji mladi Subotičani organizuju svoj dan, kako i na koji način organizuju svoje slobodno vreme. Koliko vremena provode sa svojom porodicom i uz kakve programe, koliko vremena provode sami uz gledanje televizije, ili pred ekranom kompjutera, gde i kako stiču nove poznanike, koliko njih se bavi sportom, da li odlaze u kladionice, u „igraonice” i koliko para u proseku potroše na to. Ovom istraživanjem je obuhvaćeno 2205 učenika od 14 do 19 godina. Dobrovoljno i anonimno anketiranje mladih trajalo je tokom čitave školske godine. Obrada materijala je obavljena 2010. godine kada smo i za stručnu i medijsku javnost saopštili rezultate istraživanja. U prilogu ovog izveštaja dostavljamo detaljne rezultate istraživanja.

 

Brojčani podaci rada za 2010. god.

 

Grupe u izložbi:                                   241

Posetioci izložbe:                                3133   

Broj škola koje su posetile izložbu:     27 iz Subotice

                                                            13 iz drugih Opština

Grupa podrške:                                    22 susreta (sa cca 15 učesnika)

Individualne konsultacije, savetodavanje, koordinacija:    77 osoba ( 262 sati)

Filmski klub :                                      13 (sa cca 200 učesnika)

Tribina:                                                 3 (sa cca 235 učesnika)

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

             Uključeno cca 700 učesnika raznih programa      

Samospoznajna grupa za mlade:          10 susreta, 15 učesnika

Autogeni trening:                                 10 susreta, 15 učesnika

Edukacije :

Ukupan broj edukacija:                    5

Ukupan broj sati edukacije:          102

Ukupan broj edukovanih stručnjaka iz prosvete:  100

          A.  „Metamorfoza – droga“ – Prevencija narkomanije za prosvetne radnike

                 3 x 24 radnih sati

                 60 učesnika

          B. „Nasilje nad decom, znaci, akcija, prevencija“

                 2 x 15 radnih sati

                 40 učesnika

Vršnjačka edukacija za srednjoškolce  „Izazovi – droga, odoleti ili ne?“ -

                  2 x 12 radnih sati

                  30 učesnika

 

 

Ukupno korisnika naših programa, usluga, akcija: cca 4500 osoba

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Projektni direktor

                                                                                                       Joó-Horti Lívia    

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.