Jelentés 2011-es évi munkánkról

2021.07.22.

Bevezetés

Az OSCE kutatásában Szerbia lakosai ugy vélik, hogy a kábítószerekkel való visszélés veszélyezteti a leginkább 2010-ben a biztonságukat. A legfontosabb, hogy egyre tudatosabbak vagyunk, hogy a drogok és a kábítószerekkel való visszaélés milyen veszélyeket hordoznak. A tudat azért fontos, mert errőt ad a változtatások megindítására, mint az egyéni, mint közösségi megmozdulásokra, stratégiákra a szellemi egészség megörzése érdekében. A tudatosság fontos, minden aktuális társadalmi színtéren, az államtól a helyi kormányzásig, különböző társadalmi intézményektől, nonprofit szervezeteken keresztül az iskolákig, a családtól a fiatalokig. Fontos az egyni tudat, hogy felelőség a kezdeti reakió a kihívásokra. Már elhagytuk azt az időszakot, amikor nehezen szembesültünk a ténnyel, hogy a kábítószerek- közvetlenül vagy közvetve- egyre gyakrabban fordulnak elő az életünkben. Egy lehetőséget nyújtottunk Szabadkán, annak érdekében, hogy megközelitsük a témát, és helyt állást tanusítsunk. Hogyan nyujtsunk és segitsünk, és hogyan alakítsuk a kábítószerekről és a kábítószer fogyasztásáról alkotott álláspontot a fiatalok, szülők, tanárok között.

A nem teljesen feldolgozott kutatás eredményei, amelyet az „Exspecto“ végezett a fiatalok között Szabadkán 2010/2011- es iskola évben  megmutatják, hogy jó irányba haladunk- folyamatos, szervezett, közvetlen és szakmai munka fiataloknak, amely segít az öntudat megerősítésében, információ szerzésben és a felelőség vállalás megértésében a legális és illegális kábítószerekkel kapcsolatban. Csökkent a dohányt, alkoholt és illegális szereket használók és kipróbálók száma a Szabadkai fiatalok között a 2006/2007-es iskolaévhez képest. Ez minket motivál és megerősít abban, hogy helyes úton haladunk.

2011 évi program

 

  1. A kábítószer függőséget megelőző programjaink

 

A Metamorphozis – a drog c. kiállításunkat 2006. november 8-án nyitottuk meg. Azóta folyamatosan látogatják, gyermek- és felnőtt csoportok. A maximum 15 fős csoportokat 2-2,5 órán át az előadást kiképzett szakemberek vezetik (pszichológusok, pedagógusok).

A 2011-es évben 201 csoportunk volt, 190 diák- és 11 felnőtt (szülőértekezletek, szakembercsoportok – szociális munkások, óvónők, tanárok, védőnők). A kiállítást mintegy 2815-en látták.

 

A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem világnapja        

Június. 26-án az „Exspecto” mentálhigiénés Alapítvány és a Szabadka Város kábítószer-függőség elleni küzdelem Bizottsága szervezett kampányt melynek mottója: „A választás a tiéd!” A felvonulás alatt szórólapokat és promóciós anyagokat osztogattunk. Az érdeklődők bekapcsolhattak a szórakoztató és sport tevékenységeinkbe, melyeket az egészséges élet reklámozása érdekében szerveztünk (asztali tenisz, pikádó stb.)

Ez alkalommal a járókelőknek szórólapokat osztottunk, melyen az érintett intézmények és szervezetek üzenetei az egészséges életmódról, helyes életfelfogásról és a veszélyekről voltak. Fellépett a Sambasa együttes. Este 19 órától a Nyilt Egyetem „Videó játékokkal az emberi elme ellen“ filmbemutatója volt.
 

Program:

10,00-13,00 Szabadka Központja

  • Felépő együttes „Sambasa“
  • Infó pult
  • Szórólapozás

19,00 Nyilt Egyetem   

  • „Videó játékokkal az emberi elme ellen“ filmbemutatója

Résztvevők:

Exspecto Mentálhigiéné alapítvány

Kábítószer-függőség elleni küzdelem Bizottsága

Egészségház- Védőnők szolgálata

Klub „Mesečina” Hozsana

Caritas

Vöröskereszt

Szociális Központ

 

Önsegítő csoport

Egész éven át, keddenként tartjuk az összejöveteleket az Önsegítő csoportunknak a droghasználók családtagjainak részvételével. Közel 12 családtag kapcsolódott be, és 29 másfél órás találkozó volt.

 

Filmklub

 

Öt filmklubot szerveztünk meg. A levetített filmek közül a "Trainspotting" és az „Egy kosaras naplója” - nyolcadikos iskolás fiatalok számára volt megszervezve. A "Rekviem egy álomért" - film megtekintését, pedig középiskolások számára szerveztük meg.

 

A drog nem ismer határokat- nemzetközi konferencia-

 

„Magyarország- Szerbia az IPA Cross-border Co- opertion Programme“ -  keretein belül a „A drog nem ismer határokat“ című projektben veszünk részt, mely száma IPAHUSRB1002/222/022. A projekt keretein belül megszervezésre került egy nemzetközi szabadkai konferencia. Az egynapos konferenciára 120 szakértő jelentkezett a körzetből. Az előadások öt szemszögből próbálták megközelíteni a kábítószer problémáit.

A konferencia programja.

 

  1. Együttműködés más intézményekkel, civil szervezetekkel

Együttműködünk  más intézményekkel és civil szervezetekkel, melyek tevékenységi körébe sorolható a droghasználókkal kapcsolatos munka (Szenvedélybetegség Elleni Bizottság, Nappali kórház, Rendőrség, Ifjúsági tanácsadó, Védőnővérek szolgálata, Egészségvédelmi központ, Szociális ügyekért felelős központ, Vöröskereszt, Ifjúsági Központ, Klub 21, Raskršće, „Hosana“ közösség, Pszichoteam, Pszichopolis, Szerbiai Pszichoterapeuták Szövetsége, Vajdasági Klinikai Központ, Integratív Gyermekpszichoterápiás Egyesület, „Naša Radost” Iskoláskor Előtti Intézmény, Szabadka község általános- és középiskolái). A civil szerveződések együttes munkáját is megszerveztük ezen tevékenységi körön belül.

 

Közös munka az Incest Trauma Centar-Beograd-dal

 

Az Inces Trauma Centar- Beograd-dal közössen 2011.szeptember 11-én megnyitottuk interaktív álvány „Én, akit senki nem ismer“ címmel a Szabadkai Diák otthonban. Az álvány a Belgrádból érkezett Szabadkára és három héten át volt nálunk kiállítva. Több száz középiskolás és más érdeklődő láttogatta meg az álványt és adott élményt, lenyomatot e nehéz témáról.

 

  1. Oktatás a szakemberek részére különböző területeken

 

Metamorphosis - Drog – képzés tanügyi munkások részére

 

Az év folyamán két fordulóban három napos képzést tartottunk (24óra) a tanügyben dolgozó (általános és középiskola) munkatársak számára. Összesen 40 személyt képeztünk ki.

A képzés akkreditált 2008/2009. iskola év óta,   a ZUOV részéről.

 

Az Óperenciás tengeren túl- Tündérmese a fejlődéslélektan tükrében-

 

      Tavasszal a tanítók és tanárok számára háromszor három napos képzés indítottunk (24óra), amelyben összesen 60 szakember vett részt.

      

Új kihívások- a terheségben, szülésben és szülőknek

Két képzést kínáltunk a fiatal szülők részére. Előnyben részesíettük a bab kendőbe hordozási tehnikáinak elsajátítását. A képzésen megtanultuk, hogyan hordozuk kendőbe a babát és, hogy melyek a pszchihológiai előnyei ennek a módszernek.

 

  1. Konzultáció, koordináció, tanácsadás és pszichoterápia

 

Egyéni esetkezelést és tanácsadást is végzünk, olyan személyek részére, akik önkéntesen felkeresnek minket problémájukkal vagy kádítószer függőségi problémáikkal. Az év során 98 személynek nyújtottunk támogatást. Összesen 307 óra egyéni esetkezelést folytattunk.

 

Önismereti csoport fiatalok részére

 

15 fiataloknak tartottunk önismereti csoportott. Összesen 30 órányit, amit tíz találkozóra bontottunk le.

 

Autogén tréning- pszichorelaxációs technika

 

Tíz alkalmas találkozónkon minden érdeklődő részt vehetett, akit érdekelt ez a hatékony tehnika elsajátitása. 15 fős csoportban dolgoztunk a fiatalokkal.

  1. Szakmai továbbképzés

Minden szakmai munkatársunkat az alapítvány folyamatosan továbbképzi.
Az év során részt vettek kongresszuson, és különböző szakmai képzéseken (I. kongresszusa prihoterapeuta Szerbia, Belgrád, pénzügyi siker és a pénzügyi script, Psihopolis, Novi Sad,Hogyan hordozuk kendőben a babát, Exspecto, Szabadka, Segítő és támogató technikák nők és a kiskorúak számára, akik túléltek szexuális zaklatást, családon belüli erőszakot, vérfertőzést Trauma Center, Belgrád, edzők képzése / oktatók: Hogyan előkészíteni és folytatni s képzési programot a nők és a gyermekek elleni erőszakról, - A vérfertőzésről Trauma Center, Belgrád)

  1. Kutatás

A 2010/2011-es tanévben megismételtük a „Kihívás- a kábítószernek ellenállni?” -  című kutatásunkat. Az előző kutatás óta eltelt négy év, és kíváncsiak voltunk, hogy a négy éves munkánk, ami arról szólt, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a kábítószer használat veszélyeire és megelőzzük, hogy fogyasztókká váljanak - mennyire volt eredményes? Fontosnak tartjuk a munkánk értékelését hosszútávon. A kiinduló hipotézisünk az volt, hogy a különböző programok, amelyeket az Exspecto szervez a fiataloknak, szülőknek, szakembereknek és egyéb más különböző szervezett közösségi és civil prevenciós megmozdulások kimutatható eredményeket adjanak. A kutatásban 14-19 éves fiatal vett részt. Összesen 1644 diák. A kérdőíves felmérés egész iskolaévben zajlott, amelyet a fiatalok önkéntesen és anonim formában töltöttek ki.

A 2011-es év számokban

 

A kiállításban résztvevő csoportok:                            201

Látogatók a kiállításon:                                   2815   

Támogató csoportok               29 találkozó ( megközelítőleg 12 résztvevővel)

Egyéni konzultáció, tanácsadás, koordináció:  98 személy (307 óra)

Nemzetközi konferencia – A drog nem ismer határokat

            10 Magyar és Szerb előadók

            120 regisztált résztvevők

Film klub:                                  5 alkalom (körülbelül 100 résztvevővel)

Nemzetközi Nap kábítószer-fogyasztás és a tiltott kábítószerek ellen: Megközelítőleg700 résztvevő, különböző programok

 

Önismereti csoport a fiataloknak 10 ülés, 15 résztvevő

Autogén tréning: 10 ülés, 15 résztvevő

Képzések

A képzések száma 7
A képzések óraszámban 126

A képzésben résztvevők száma 120

 

Metamorphosis - Drog – képzés tanügyi munkások részére

2x24 munka óra

40 résztvevő

Az Óperenciás tengeren túl- Tündérmese a fejlődéslélektan tükrében

3x24 munka óra

60 résztvevő

         

Kutatás- Kihívás- a kábítószernek ellenállni? 1644 megkérdezett

      

Programjainkon, előadásainkon, szolgáltatásaikban, akcióinkon összes: mintegy 4500 fő vett részt

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..