A 2008-as évi munkánkról

2021.07.22.

A Metamorphozis – a drog c. kiállításunkat 2006. november 8-án nyitottuk meg. Azóta folyamatosan látogatják azt gyermek- és felnőtt csoportok. A maximum 15 fős csoportokat 2-2,5 órán át kiképzett szakemberek vezetik (pszichológusok, pedagógusok).

A 2008-as évben 293 csoportunk volt, 237 diák- és 14 felnőtt csoport (szülőértekezletek, szakembercsoportok – szociális munkások, óvónők, tanárok, védőnők). A kiállítást mintegy 3520-an látták.

Szabadkáról a 16 általános iskola nyolcadik osztályosai, és 9 középiskolából a 3. és 4. osztályosok voltak a látogatóink.

Sorszám

      Iskola neve

Csoport száma

1.

Sonja Marinković Á.I.

0

2.

Ivan Milutinović Á.I

3

3.

Matko Vuković Á.I

6

4.

Đuro Salaj Á.I

1

5.

Széchényi István Á.I

5

6.

Ivan Goran Kovačić Á.I

6

7.

J J Zmaj Á.I

8

8.

Kizur István Á.I

10

9.

Jovan Mikić Á.I

8

10.

10. oktobar Á.I

0

11.

Miloš Crnjanski Á.I

5

12.

Sveti Sava Á.I

4

13.

Miroslav Antić Á.I

7

14.

Petőfii Sándor Á.I

0

15.

Bosa Miličević Á.I

3

16.

Pionir Á.I

1

17.

Matija Gubec Á.I

0

18.

Hunyadi János Á.I

6

19.

Vuk Karadžić Á.I

14

20.

Vladimir Nazor Á.I

2

21.

Majsai úti Á.I

0

22.

Žarko Zrenjanin

0

23.

Kosztolányi D. Gimnázium

3

24.

Svetozar M. Gimnázium

22

25.

Zenede

0

26.

Egészségügyi K.I.

4

27.

Felnőttek iskolája

2

28.

Műszaki K.I.

51

29.

Bosa Miličević K.I.

16

30.

Vegyészeti K.I.

18

31.

Politechnikai K.I.

28

 

ÖSSZESEN

237

 

Sorszám

           Egyéb csoportok

Csoportok száma

1.

Szülőértekezletek

2

2.

Tanítóképző Egyetem

3

3.

Szakembercsoportok

9

4.

Csoportok más községekből

38

5.

Ifjúsági szervezetek csoportjai

4

 

ÖSSZESEN

56

Összesen: 293 csoport

A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem világnapja

A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napjáról emlékeztünk meg 2008. június 26-án, a Szabadság téren délelőtt 10 órától. Ennek keretében az illegális droghasználattal kapcsolatos tudnivalókról kérdezhették a szervezőket a térre látogatók, szórólapokhoz juthattak, valamint az egészségesebb életmód céljából sportjátékokat is játszhattak – csocsó, asztali tenisz és darts.

            Kihirdettük szlogen- és plakát pályázataink nyerteseit és kiosztottuk a nekik szánt ajándékokat. Este tribünt szerveztünk, melyen leállt droghasználók tanúságtételét hallgathatták meg az odaérkezők.

Program:

10,00-13,00 Szabadságtér

            Fast on Break , B Boys Sound és a Sambass csoport, Magic csoport

            Ünnepélyes megnyitó

            A plakátpályázat nyerteseinek kihirdetése

A pályázati anyagokból készült kiállítás megnyitója

            Video performansz bemutatása

            Sporttevékyenségek (darts, csocsó, asztali tenisz)

            Mini kvíz – „Kérdőív a droghasználat veszélyeiről“

            Info desk

13,00 – 18,00 Rajhl Ferenc Tér

Graffiti Jam – Graffiti festés drogtematikában

19,00 – 21,00  Szabadegyetem

             „A droghasználat hatása az életemre” – leállt droghasználók tanúságtétele

A Metamorphozis –a drog c. kiállítás bemutatása

            Szervezők:

            Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány

            Községi Drogmegelőzési Bizottság

            Résztvevők:

            Védőnővérek szolgálata

            Ifjúsági tanácsadó

            Holdsugár Klub

            Ifjúságimunka Központ

            Egészségvédelmi Központ

Hosana Közösség

Plakátpályázat

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány és Szabadka Község Szenvedélybetegségeket Megelőző Bizottsága plakát-tervezési (képzőművészeti) pályázatot és szlogen pályázatot hirdetett, amelyre a drogprobléma bemutatását vártuk. 178 pályamunka érkezett be 5 általános iskolából, 2 középiskolából, két képzőművészeti körből (Népkör, Klub 21) és 3 egyéni pályázótól. A szakmai zsűrit: Kanyó Ervin és Miroslav Jovančić festők, valamint Olga Marinković dizájner alkotta. A 16 nyertes a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem világnapján vehették át nyereményeit. A legsikeresebb munkákból a drogellenes kampány nyomtatott reklámanyagai készültek el.

Önsegítő csoport

Egész éven át, keddenként tartottuk meg Önsegítő csoportunkat a droghasználók családtagjainak részvételével. Ebbe a folyamatba közel 15 családtag kapcsolódott be.

Tribünök

Sor került Zoran Milivojević: Igre koje igraju narkomani c. könyvének bemutatójára. A márciusi könyvbemutatón vendégünk volt a szerző és mintegy 100 érdeklődő (pszichiáterek, pszichológusok, orvosok, pedagógusok, droghasználók és családtagjaik).

„A droghasználat hatása az életemre” elnevezéssel szerveztünk tribünt diákok számára májusban. Az előadók ezúttal is az újvidéki Raskršće rehabilitációs központból érkeztek hozzánk. Az egyik tribünön a Vegyészeti Középiskola (60 tanuló), a másikon pedig a Bosa Miličević Közgazdasági Középiskola diákjait (60 tanuló) fogadtuk. A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem világnapján a szabadegyetem adott otthont a Hosana rehabilitációs házból érkezett fiúknak, akik tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlévők, akik többségükben érintettek, családtagok voltak.

A Hepatitis C-ről hallgathattak előadást szakembereink és az önsegítő csoportunk tagjai novemberben. Az előadó Tomislav Preveden infektológus volt, a Vajdasági Klinikai Központból.

Filmklub

A Diákotthonnal és az Art mozival közösen szerveztünk Filmklubokat. Ez utóbbi volt házigazdája a magyarországi Szekeres Csaba Legbelső szoba c. filmjének vetítésekor. A film témája első sorban a társadalom toleranciája a különbözőséggel. A vetítéseket ezúttal is interaktív beszélgetések követték.

Drog-prevenciós kortársképzés

Megvalósítottunk egy háromnapos (15 munkaóra) drog-prevenciós kortársképzést valamint egy ötnaposat a Vajdasági Ifjúsági Fórummal karöltve (40 munkaóra) középiskolások számára. A munka főleg műhelyek keretében zajlott, ill. előadásokat hallgathattak a résztvevők.          

Együttműködés más intézményekkel, civil szervezetekkel

Folytattuk együttműködésünket más intézményekkel és civil szervezetekkel, melyek tevékenységi körébe sorolható a droghasználókkal kapcsolatos munka (Szenvedélybetegség Elleni Bizottság, Nappali kórház, Rendőrség, Ifjúsági tanácsadó, Védőnővérek szolgálata, Egészségvédelmi központ, Szociális ügyekért felelős központ, Vöröskereszt, Ifjúsági Központ, Klub 21, Raskršće, „Hosana“ közösség, Pszichoteam, Pszichopolis, Szerbiai Pszichoterapeuták Szövetsége, Vajdasági Klinikai Központ, Integratív Gyermekpszichoterápiás Egyesület, „Naša Radost” Iskoláskor Előtti Intézmény, Szabadka község általános- és középiskolái). Megszerveztük a civil szerveződések együttes munkáját is ezen tevékenységi körön belül.

            Sor került a kiállítás-vezetők egynapos szupervíziójára is Puy Tamás és Szabó Réka vezetésével, akik maguk is kiállítást vezetnek Magyarországon.

Családon belüli erőszak- és kortárs agresszió megelőzés képzés

 A belgrádi Incest Trauma Központ kiképzői révén. A képzés hat napon át tartott – két alkalomra bontva (42 munkaóra). Szabadka város hat általános- és két középiskolájának pedagógusai, ill. az Egészségház dolgozói kapcsolódtak be a képzésbe.

Pre- és perinatális pszichológia szakemberek részére

A budapesti Pre- és Perinatális Pszichológia és Orvosi Társasággal együttesen két hatnapos képzést szerveztünk (45 munkaóra) az egészségügyben dolgozók számára. Az első képzésben az Egészségügyi Középiskola szülésznőnek tanuló diákjai, a másodikba pedig a Szabadkai Kórház neonatológiai osztályának munkásait, valamint az Egészségház pszichológusát és gyermekgyógyászát kapcsoltuk be.

„Az Óperenciás-tengeren túl – mesedráma a fejlődéslélektan tükrében“

A mese szerepe a gyermek személyiségfejlődésében címmel két négynapos továbbképzést tartottunk (24 munkaóra) osztálytanítóknak és óvónőknek. Az Észak-bácskai Pedagógus Egyesülettel együttműködve a Nyári Akadémia keretében tanítóknak, majd novemberben és decemberben gyógypedagógusoknak tartottunk képzést.

Egyéni tanácsadói/segítői konzultációk

 Egyéni tanácsadói/segítői konzultációkat nyújtunk mindazoknak, akik megkeresnek bennünket gondjaikkal, s ugyanakkor a kezelésre vállalkozó droghasználóknak adunk információkat a lehetséges gyógykezelésekről. Az év folyamán 74 ember fordult hozzánk segítségért, akikkel többszöri találkozások alakultak ki konzultációs keretben. Az egyéni konzultációk és tanácsadások mintegy 235 órát tettek ki.

2008-ban önismereti csoportot is szerveztünk középiskolások számára. A csoport 10 alkalommal találkozott, heti egy alkalommal két órában. A zárt pszichodráma csoportba 15 fiatal kapcsolódott be.

Szakmai továbbképzések

Az Alapítvány állandó munkaviszonyban lévő dolgozói folyamatos továbbképzésben vesznek részt. Ketten befejezték posztgraduális továbbképzésüket a 2008-as év folyamán a Mentálhigiéné, és az Addiktológia (szenvedélybetegség) területén. Mindhárom dolgozó az Integratív Pszichoterápiás Egyesület pszichoterápiás képzésébe kapcsolódott be. Ketten megkapták Pszichoterapeuta oklevelüket és betagosodtak a Szerbiai Pszichoterapeuták Szövetségébe.

Az év folyamán részt vettünk: a Szerbiai Pszichológusok Találkozóján Kopaonikon, ahol két prezentációt is tartottunk, a budapesti Pre- és Perinatális Pszichológia és Orvosi Társaság Kongresszusán, a Magyar Addiktológiai Társaság kongresszusán – Siófokon, a Nemzeti Drogstratégia Kongresszusán – Belgrádban, a Képzők képzésén – Batut Intézet, Belgrád, valamint a Szenzoros Integratív Terápiás Egyesület, a Gordon-erőszakmentes kommunikáció, és a Gyermekpszichodráma képzésén.

Kutatás

A 2008/2009-es tanévben elkezdtük következő kutatásunkat, melyben, első sorban arra vagyunk kíváncsiak, hogyan szervezik meg napjaikat, szabadidejüket a szabadkai diákok. Mennyi időt töltenek családjukkal, és milyen tevékenységeket végeznek együtt. Ugyanakkor mennyi időt töltenek egyedül, akár a tv-t nézve, vagy a számítógép képernyője előtt. Hol és hogyan szereznek új kapcsolatokat kortársaikkal, hányan sportolnak közülük, vajon eljárnak-e fogadóirodákba és mennyi pénzt költenek arra. Az önkéntes és névtelen kérdőívezés egész évben folyik. Ezt követően kezdjük meg a kapott adatok feldolgozását.

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..