2012 évi jelentés

2021.07.22.

Drogprevenciós programok

Hungary–Serbia IPA Cross–border Co- operation Programme IPAHUSRB1002/222/022
                                                   
A drog nem ismer határokat
 
A  Magyarország – Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program keretén belül zajló “A drog nem ismer határokat”  című projektnek az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány valamint a  a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ volt a hordozója.
Lényeges volt számunkra, hogy a pályázat egy éve alatt a különböző drogmegelőzéssel,- kezeléssel foglalkozó szervezetek képviselői megismerkedjenek egymással, hogy kialakulhasson egy olyan kapcsolat, amely később is fenntartható, gyümölcsöző eredménnyel működhet. Ennek céljából számos határon átnyúló találkozásra volt lehetőség a két határmenti régió intézményei, civil szervezetei között. Szerbiai oldalról a következő intézmények, szervezetek kapcsolódtak be a projekt nyújtotta programokba: Klub 21 – Pozitív Kommunikációért Egyesület, Hosana – Szenvedélybetegeket Segítő Közösség, szabadkai Szociális Központ, Szabadkai Közegészségügyi Központ, Szabadkai Egészségházak, Városi Drogmegelőzési Bizottság, Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, Magyarkanizsa. A magyar partnereink a szegedi Kiút Alapítványt és az ugyancsak szegedi székhelyű Dr. Farkasinszki Terézia Ifjúsági Drogcentrumot és három homokháti kistérségi iskolát: Bedő Albert Középiskola, Pusztamérgesi Középiskola, Móra Ferenc Általános Művelődési Központ kapcsolt be a projekt megvalósításába.
A két régió tapasztalata és gyakorlata a drog prevencióban és kezelésben eltérő, de egymást jól kiegészítő és egymástól tanulható. Szabadka élen jár a megelőzést célzó programok szervezettségével, kínálatával és rendszerbefoglaltságával, ugyanakkor elmarad a szegediek gyakorlatától a másodlagos megelőzést illetően illetve szabadkán nem létezik terepi munka és volontőr hálózat. Ennek fejlesztése akár egy további közös pályázat eredménye lehetne.
Abban, hogy az alkohol- és drogprobléma nem különválasztható és külön kezelendő kérdés mindkét térség szakemberei megegyeznek. A határ menti régióra is jellemző politoxikománia mind átfogóbb problémák forrása és kezeléséhez is új stratégia szükséges.
Középiskolai fiatalokon végzett kutatásaink is azt erősítik, hogy a kistérségek dohányzási, alkoholfogyasztási és drogkipróbálási, droghasználati tendenciái  hasonlóak, ugyanakkor nem térnek el jelentősen az országos tendenciáktól sem, amit az ESPAD 2011- es kutatásai mutatnak. Dohányzás és drog tekintetben magasabb a szerhasználat illetve kipróbálás aránya a magyarországi mintán, még ha ez olykor csak néhány százalékos különbséget is jelent. Alkoholfogyasztás tekintetében azonban a szerbiai minta mutat magasabb mutatókat. Leg markáns a különbség a dohányzási szokások szempontjából. A szerbiai dohányzást korlátozó törvények életbe lépése óta érzékelhető a cigarettázási kedv visszaszorulása a fiatalok körében is. Míg például az Exspecto 2007- es kutatásában a szabadkai középiskolások 41%- dohányzott legalább alkalmankénti rendszerességgel, ez az eredmény 32%-os lett a 2011-es vizsgálatakor. Mostani, a két határ menti régió fiataljainak dohányzási szokásait összehasonlító kutatásunk is a dohányzási szokások különbözőségét jelzi. A Homokháti Kistérség középiskolás tanulóinak a 46,3%-a dohányzik legalább alkalmanként, míg magyarkanizsai (Szerbia) társaiknak 35.9%-a. Az alkoholfogyasztási szokások nagyon hasonlóak a határ mindkét odalán. A bulizások szerves összetevője az alkoholfogyasztás, elsősorban a sör és töményital fogyasztása. A fiatalok mindkét régióban 70% fölött fogyasztanak alkoholt legalább alkalmankénti rendszerességgel. A drogkipróbálásra elsősorban a cannabis termékek fogyasztása jellemző. Amíg a 15-16 éves populációnál jelentős eltéréseket mutat a kutatás  a határ két oldalán élő fiatalok drogkipróbálási szokásainak tekintetében (magyarországi minta 19,1%, szerbiai minta 8,8%), addig a 17-18 éves korosztályt elérve, a különbség már csak két százaléknyira zsugorodik. A Homokháti Kistérség (Magyarország) diákjainak 24,6%-a, míg a Magyarkanizsaiak (Szerbia) 22%- a próbált már valamilyen illegális drogot.
A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program kereteiben megvalósított találkozások, tapasztalatcserék, képzések stb mind mind egy fenntartható együttműködés és továbbfejlődés mentén zajlottak. A projekt végére kirajzolódni látszanak azok az utak és lehetőségek, amik megvalósulhatnak a hosszú távú fenntarthatóság mentén. A Szabadkán beinduló Anonom Alkoholisták és – Szenvedélybetegek csoportja új drogkezelési felületet nyújt, ahogyan a Homokháti Kistérség diákjainak is új, minőségi drogprevenciós lehetőségét adja az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány Metamorphozis – drog című interaktív, multimediális kiállítása. Megfogalmazódtak közös volontőrképzési igények is, amelyekre a következő évek pályázati forrásai biztosíthatnak fedezetet. Kutatási eredményeink bizonyítják, hogy kistérségeinkben élő fiataljaink éppúgy ki vannak téve az illegális és legális drogok kihívásainak, mint társaik a nagyobb városokból. Gondjaink, kihívásaink közösek, a legjobb megoldást célző, kereső együttműködés pedig elindult.
 
1.      Metamorphozis – drog drogprevenciós kiállítás
 
A Metamorphozis-drog nevű kiállításunkat 2006. november 8-án nyitottuk meg. Azóta folyamatosan ifjúsági és felnőtt csoportok. A csoportok maximális létszáma 15 fő, a kiállításban eltöltött idő 2-2,5 óra. A csoportokat 14 kiképzett, szakember, kiállítás-vezető vezeti (pszichológus, pedagógus).
2012-ben 248 csoportot vezettünk, ebből 240 diákcsoport volt és 8 felnőttcsoport (szülő értekezletek, szakemberek csoportja – tanárok, óvónők, pszichológusok, egészségügyi dolgozók). A kiállítást 2012-ben összesen 3224-en látták A csoportokat az állandó munkatársakon túl a külső munkatársak is vezették. 
 
Kábítószer elleni küzdelem világnapja          
 
A kábítószer elleni küzdelem világnapja (június 26.) alkalmából 2012. Június 26-án a Szabadság Téren, a Városháza előtt 10-13 óra között rendezvényt szerveztünk, melynek keretén belül szóróanyagot osztottunk az arra járó érdeklődőknek. Különböző sport és szórakoztató aktivitásokon (asztalitenisz, pikádó, stb) keresztül az egészséges életet népszerűsítettük.
          Ez alkalommal a fiatal önkéntesek képeslapokat osztogattak az arra járóknak, melyeken az egészséges élettel kapcsolatos üzenetek voltak. Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 100, egészséges életről szóló, középiskolások által írt üzenettel teleírt léggömböt engedtünk a magasba.
Minden érdekelt, de főleg a dohányzók, a Központi gyógyszertárban le tudták mérni a kifújt levegő szén - monoxid tartalmát a MICRO CO berendezéssel.
A rendezvény résztvevői voltak: Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, Függőbetegségek ellen harcoló Bizottság, Közegészségügyi intézmény, Hosana Közösség, Egyészségház – terepi munkaegység, „Holdsugár“ Klub, Fiatalok tanácsadása, Subotica Gyógyszertár, Caritas
 
Önsegítő csoport
           Egész évben önsegítő csoportot vezettünk a kábítószerfüggők családtagjai részére. A 24 alkalommal megtartott, kétórás találkozókon 10 családtag vett részt.
 
Filmklub
           Összesen 10 filmklubot szerveztünk. Az általános iskolásoknak (VIII osztályos diákoknak a “Trainspotting” és “Egy kosaras naplója” című filmeket vetítettük, míg a középiskolások részére A requiem egy álomért című alkotás került bemutatásra.
 
Kortársképzés  „Kihívások – drog, ellenállni vagy sem?“

            Három napos (12 órás) kortársképzést valósítottunk meg az “Ivan Sarić”, a Politechnikai-, a Vegyészeti-technológiai- és Egészségügyi középiskola diákjai számára. 
    
2.    Együttműködés különböző intézményekkel és civil szervezetekkel
 
            Folytattuk az együttműködést azokkal az intézményekkel és szervezetekkel, akik saját hatáskörükben drogfüggőség problematikájával, mentálhigiénével vagy pszichoterápiával is foglalkoznak (Drogbizottság, Rendőrség,  Kórház, Kamaszkori Tanácsadó,  Közegészségügyi Intézet, Szociális Központ, a Turisztiaki-, sport- és ifjúsági Mimisztérium keretein belül működő Ifjúsági Iroda, Caritas, Vöröskereszt, Klub 21, „Raskršće“ Rehabilitációs Központ, „Hosana“ közösség, Incest Trauma Központ, Szerbiai pszichoterapeuták társaságának Szövetsége, Psihotim, Psihopolis Intézet, Vajdasági Klinikai Központ, Iintegrativ gyermek pszichoterápiás Egyesülete, Szabadkai Tanítóképző Egyetem, „Naša radost“ Iskoláskor előtti intézmény, szabadkai és környékbeli általános- és középiskolák, helyi és regionális médiumok, stb.). Több esetben koordináltuk a civil szervezetek kábítószer-függőséggel kapcsolatos munkáját.
 
3.    Szakemberek képzése
 
„Metamorphozis – drog“ – Drogprevenciós továbbképzés a tanügyi dolgozók részére
 
Az év folyamán egy három napos (24 munkaórás) továbbképzés került megszervezésre az általános- és középiskolai tanügyi részére – összesen 20 résztvevővel.
A program a 2008/2009-es tanévtől akreditációval rendelkezik az Oktatás és nevelés fejlesztésével foglalkozó Köztársasági Intézet részéről.
 
„Új kihívások –várandósság, szülés, szülőség“
 
A “Születés hete” elnevezésű nemzetközi program keretein belül „Új kihívások –várandósság, szülés, szülőség“ címmel hat előadást és programot szerveztünk a jövendő ill, fiatal szülőknek.
A hét programja a következő volt: Kompetens magzat -Andrek Andrea, pre- és perinatális pszihológus, Haptonómia - Andrek Andrea, pre- és perinatális pszihológus, A bölcsödéről pro i kontra - Joó Horti Lívia, pszihológus-pszichoterapeuta, Babahordozás kendőben - Góbor Szénási Annai, hordozási tanácsadó, Világra jönni -  mindannyiunk története c. film vetítése az Egészségügyi Szakközépiskola diákjai részére.
 
Egyéni tanácsadói-  és konzultációs munka

          Egyéni tanácsadói és konzultációs feladatokat is szorgalmazunk olyan személyekkel, akik különböző problémáikkal hozzánk fordulnak, valamint  kábítószerfüggők gyógykezelésének koordinációjával is foglalkozunk. Ez év alatt 69 személy fordult hozzánk segítségért, akikkel igény szerint többször is találkoztunk. Összesen 335 órás egyéni tanácsadás és konzultáció valósult meg.
 
 Autogén  tréning –pszichorelaxációs technikai tréning

          A 12 találkozásból álló autogén tréningen minden érdekelt részt vehetett, akik motiváltak voltak elsajátítani a relaxáció e hatékony módját. A csoport 13 részvevővel dolgozott.
 
4.    Szakmai képzés
 
Az Alapítvány állandó alkalmazásban álló szakmunkatársai részére folyamatos tovább képzési lehetőséget biztosítunk. Ebben az évben az IPA projekt keretein belül Magyarországon nemzetközi konferencián, Belgrádban pedig a Szerbiai pszchoterapeuták II. Kongresszusán vettünk rész.
 
5.    Kutatás
 
           A 2010/2011-es tanév folyamán megismételtük a “kihívások – kábítószerek, ellenállni vagy sem? elnevezésű kutatást. Az előző felmérés óta négy év telt el és látni szerettük volna, hogy – a négy éves megelőző munkánk, valamint igyekezetünk, hogy a szabadkai fiatalokat ráébresszük a kábítószer veszélyeire – sikerrel járt-e? Számunkra fontos, hogy longitudiálisan is értékeljük munkánkat. Hipotézis szerint az Exspecto fiataloknak, szülőknek, szakembereknek szánt különböző programjai és azok célirányos összekötése a társadalmi és civil szervezetek egyéb megelőző programjaival a korábbiakhoz képest jobb eredményeket hozzák meg.
A felmérés 1644, 14 és 16 év közötti tanulóra terjedt ki. A fiatalok önkéntes és névtelen megkérdezése az egész tanévben zajlott. A felmérés eredménye ezen beszámoló mellékleteként szerepel. 

A 2012-es év munkájának számbeli kimutatása

Csoportok a kiállításban:                                        248
A kiállítást 2012-ben:                                               3224 látták 
Önsegítő csoport:                                         24 találkozás (cca 10 résztvevővel)
Egyéni konzultáció, tanácsadás, koordináció:               69  személy ( 335 óra)
Film klub :                                                                  10 (cca 150 résztvevővel)
A kábítószer elleni küzdelem világnapja             cca 800 résztvevővel a különböző programokon
Autogén tréning:                                          12 találkozó, 13 résztvevő
Kortárs képzés:                                                         3 nap, 15 résztvevő
Továbbképzések:                                                     „Metamorphozis-drog“-drogprevenciós
továbbképzés  tanügyi dolgozók részére
1 x 24 óra, 20 résztvevő
 
Születés hete:                                                          6 előadás, 150 résztvevő
Kutatás „Kihívások – kábítószer, ellenállni vagy sem” :       1644 megkérdezett
Hungary–Serbia IPA Cross–border Co- operation Programme – A kábítószerek nem ismernek határokat c. program keretein belül összesen több, mint 1000 közvetlen részvevője a különböző programoknak.
Programainkat, szolgáltatásainkat, akcióinkat igénybe vevő száma összesen:
cca 7000 személy

            
       Projekt igazgató                                                Igazgatóbizottság elnöke
    Joó-Horti Lívia                                                           Bálint Ágota

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..