Violeta Vrcelj Odri

Violeta Vrcelj Odri

• Pedagog

Radno mesto:

  • Predškolska ustanova „Naša Radost“: pedagog
  • Autor programa  Podsticanje lične i profesionalne kompetencije edukatora
  • Koautor  i edukator programa Dete, vaspitač i matematika
  • Edukator programa Prevencija zlostavljanja dece i nasilja u porodici