Partneri

 

Grad Subotica

 

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku, Novi Sad

 

Ministarstvo za rad i socijalna pitanja,  Mađarska