Livia Joo-Horti

Livia Joo-Horti

• Prof. psihologije, psihoterapeut psihodrame

Radno mesto:

  • Fondacija mentalne higijene Exspecto, projektni direktor
  • Predškolska Ustanova Naša Rados, psiholog
  • Edukator  programa Prevencija zlostavljanja dece i nasilja u porodici
  • Edukator programa Razvijanje samopoštovanja
  • Vođenje psihodramske grupe