Kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu

u saradnji sa Centrom za promociju zdravlja žena i Domom zdravlja Subotica, Fondacija mentalne higijene „Exspecto” organizovala je radionicu za lekare i medicinske sestre (Služba hitne medicinske pomoći, Služba opšte medicine, Služba za zaštititu žena i dece, Patronažna služba) pod nazivom "Javno predstavljanje - kako zaštititi ženu od nasilja u partnerskom odnosu prema posebnom protokolu MZ". Radionica je održana u prostorijama Društva lekara Vojvodine.