IPA 2012 Poseta relevantnim institucijama u Mađarskoj

U sklopu planiranih aktivnosti u okviru  IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, poveli smo stručnjake iz relevatnih institucija u Subotici u posetu institucijama koje se bave prevencijom i lečenjem narkomanije u Mađarskoj.