IPA 2012 Poseta mladih iz Mađarske izložbi "Metamorhosis - droga"

Poseta je izvedena u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija