IPA 2011 Konferencija "Droge ne poznaju granicu"

Konferencija je održana 14.12.2011. godine u sklopu aktivnosti planiranih u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija.