2015 Učešće na okruglom stolu u organizaciji Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć "Neostart"