2013 - Program prevencije narkomanije za učenike u saradnji sa UPZ "Raskršće"