2012 Edukacija za prosvetne radnike "Metamorphosis - droga"

Besplatnu edukaciju omogućio je Fond Bethlen Gabor iz Mađarske za prosvetne radnike. Edukacija je izvedena na mađarskom jeziku.