2011 Ja koju-kojeg niko ne poznaje, saradnja sa ITC Beograd