Dijana Živanović

• Psiholog, transakcioni analitičar – savetnik

Radno mesto:

  • Fondacija mentalne higijene Exspecto - stručni saradnik
  • sertifikovani voditelj Autogenog treninga
  • u treningu je iz TA